Plantgezondheid

Gewassen gezond houden is cruciaal voor zowel de omgeving als de opbrengst. Dat doen we met steeds minder gewasbeschermingsmiddelen. We gaan op zoek naar duurzamere alternatieven om ziekten en plagen te voorkomen óf te bestrijden. Daarbij is de IPM-aanpak (geïntegreerde gewasbescherming) leidend.

We gebruiken steeds minder gewasbeschermingsmiddelen – vanwege wetgeving, prijs of simpelweg vanuit eigen ambitie. In 2030 wil de Nederlandse akkerbouw koploper zijn in duurzame teeltmethoden. Dat is de ambitie van het Actieplan Plantgezondheid dat BO Akkerbouw heeft opgesteld in 2018. In samenwerking met hen voert Groeikracht als onderdeel van Cosun dit plan uit. In alternatieven zoeken we bijvoorbeeld naar weerbaarheid dankzij biodiversiteit, een goede bodemgezondheid en een geïntegreerde gewasaanpak. Zo werken we samen aan een teelt die nagenoeg emissie- en residuvrij is.

De gezondheid van planten op een duurzame manier beschermen, kan op uiteenlopende manieren, door samen met partners te werken aan het realiseren van een weerbaar teeltsysteem (bijvoorbeeld luizendruk verminderen); het vergroenen van het gewasbeschermingsmiddelenpakket; en het inzetten op de ontwikkeling van meer resistente rassen (met nieuwe veredelingstechnieken).