Actueel

Van bodemprijzen naar de bodem begrijpen

Van bodemprijzen naar de bodem begrijpen

Op zijn percelen in Deventer heeft Henk Klein Velderman door de jaren zijn bodemstructuur zien veranderen. Door een steeds beter begrip van meststoffen en nutriëntenverhoudingen komt hij nu aardig ver met de vruchtbaarheid van zijn grond. Ondanks een kurkdroge akkersloot en nul kunstmest, zag hij dit jaar toch een hoge bietenopbrengst. Door steeds te analyseren en verder te leren werkt hij aan steeds beter en toekomstbestendig bodembeheer.

02 januari 2023
Kringlopen en composthopen

Kringlopen en composthopen

Jeffrey Prins boert met zijn oom en zijn vader in het Drentse Wijster. De uitdagingen zijn hier niet gering: uitspoeling, droogtegevoeligheid, een laag organische stoffengehalte en strikter wordende regels. Jeffrey wil zijn grond op een duurzame wijze zo vruchtbaar mogelijk houden, en past daarom onder andere compost toe. Veel telers zijn sceptisch, maar Jeffrey ziet al grote voordelen in zijn samenwerking met afvalverwerker Attero.

14 december 2022
Doe mee en maak gebruik van de internetconsultatie over de gewaslijsten van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn!

Doe mee en maak gebruik van de internetconsultatie over de gewaslijsten van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn!

Tot 18 november kunt u reageren op de internetconsultatie over de Gewaslijsten 7e APN (Actieprogramma Nitraatrichtlijn) vanggewassen en winterteelten van het Ministerie van LNV.

10 november 2022
Duurzaamheid hangt in de lucht

Duurzaamheid hangt in de lucht

Jos Heermans uit Middenmeer experimenteert met een bladmeststof die stikstof uit de lucht beschikbaar maakt voor het gewas. Door het toepassen van dit bacteriële middel, BlueN, kan hij zijn tweede kunstmestgift bijna geheel opheffen. Met deze en andere duurzame ingrepen experimenteert hij meerdere jaren. Zo gebruikt hij al vier jaar nauwelijks insecticiden. Om ook andere telers te overtuigen is hij op zoek naar harde data. Hij hoopt zijn proeven aankomend jaar op te schalen en via Cosun aan meer bewijslast te komen.

27 oktober 2022
Extra onderzoek vergelingsziekte

Extra onderzoek vergelingsziekte

Het ministerie van LNV heeft subsidie beschikbaar gesteld voor een door Cosun opgesteld plan Aanpak Vergelingsziekte Bieten (AVB). De financiering voor dit plan betreft 50% van de totaalkosten van bijna €600.000 en is onderdeel van een pakket van projecten in het kader van het Uitvoeringsprogramma toekomstvisie gewasbescherming 2030.

27 oktober 2022
Ministerie LNV publiceert lijst winterteelten

Ministerie LNV publiceert lijst winterteelten

Het ministerie van LNV heeft afgelopen vrijdag de voorlopige lijsten met winterteelten en vanggewassen in het kader van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn (kortweg 7e APN) bekend gemaakt. De overheid heeft over de gewaslijsten een internetconsulatie geopend.

25 oktober 2022
Modern ondernemerschap op het platteland

Modern ondernemerschap op het platteland

Jacco en Marbel van de Graaf laten ons zien hoe modern agrarisch ondernemen eruit kan zien. Op hun erf in Wieringerwerf houden zij al een aantal jaar vergaderruimtes, organiseren ze evenementen voor scholen, en besparen flink op hun elektriciteitsrekening met een eigen windturbine en zonnepanelen. Regionaal is het boerenbedrijf inmiddels een begrip. Met plezier en een goede dosis ondernemerschap zoeken zij steeds weer naar kansen op het erf. En daar zijn ze aardig succesvol in.

13 oktober 2022
De boer laat zich zien

De boer laat zich zien

In meer dan 100 vlogs, aan meer dan 12.000 volgers, vertelt Jilles Boer over zijn akkerbouwbedrijf. Onder zijn video’s staan reacties uit onder meer China, Amerika, Turkije, Brazilië. Omdat hij zag dat er vaak vooroordelen of gebrekkige informatie de ronde deden over de landbouw, startte hij een YouTube-kanaal. Hij toont zijn gefascineerde kijkers welke afwegingen zich allemaal voordoen in de akkerbouw. In wekelijkse vlogs neemt hij kijkers mee in de alledaagse teelt zoals hij deze uitvoert. Zo laat hij onder andere keuzes zien die zorgen voor alternatieve gewasbeschermingsmiddelen en reductie van kunstmestgebruik.

23 september 2022
Chemie als voedingsbodem

Chemie als voedingsbodem

Op het erf van Mariëlle Keijzer in Lelystad stuitte ze op een wonderlijke oplossing: chemische restanten van gewasbeschermingsmiddelen afbreken op een organische manier. Door een wasplaats aan te leggen die zorgt dat al het restwater in een gescheiden stroom wordt opgevangen spaart ze niet alleen het milieu, maar richt ze haar erf efficiënter in. Het is één van de stappen die zij maakt om te zorgen dat ze op een verantwoorde manier kan blijven boeren.

09 september 2022
School in de schuur

School in de schuur

Voor een rij hoge windmolens, die de wind van het IJsselmeer opvangen en tot energie omtoveren, treffen we de boerderij van Johan en Jacobina Hoekstra. In de Noordoostpolder, vlakbij Urk, spreken we met Jacobina en collega-boer Harry Schreuder over boerderijeducatie. Basisschoolklassen kunnen hier of bij boeren in de omgeving langskomen voor een boerderijles.

18 augustus 2022