Nieuws

Bodem en water
Bodem en water
Klimaat
Klimaat
Biodiversiteit
Biodiversiteit
Plant<wbr>gezondheid
Plantgezondheid
Campagne #Emissiereductiesprint: samenwerken om emissies te reduceren
Nieuws

Campagne #Emissiereductiesprint: samenwerken om emissies te reduceren

05 juni 2023
Om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen, zijn BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland gestart met de campagne #Emissiereductiesprint. Onderzoek wijst uit dat akkerbouwers vooral inzetten op driftreductie - maar er is nog een hoop te winnen bij het reduceren van afspoeling, uitspoeling en erfemissie. Daarom bundelen zij kennis over de meest effectieve maatregelen in: de Emissiereductiesprint!
Suikerbieten vanaf 1 november winterteelt op zand en löss
Nieuws

Suikerbieten vanaf 1 november winterteelt op zand en löss

30 mei 2023
Ondanks diverse gesprekken met LNV blijft het ministerie bij het besluit dat suikerbieten op zand- en lössgrond alleen bij oogst vanaf 1 november een winterteelt is in het kader van het 7e Actie Programma Nitraatrichtlijn (kortweg 7e APN). Voor kleigrond zijn geen beperkingen voor suikerbietenteelt in verband met het 7e APN.
Opening eerste Groeikracht Inspiratieboerderij 16 maart
Nieuws

Opening eerste Groeikracht Inspiratieboerderij 16 maart

28 maart 2023
Op donderdag 16 maart stelde de eerste Inspiratieboerderij van Groeikracht Cosun het erf beschikbaar voor een feestelijke opening. Op het erf van Derks Gewasbescherming gingen we in gesprek met belangstellenden over de toekomst van de akkerbouw en de innovaties die bij de Inspiratieboerderijen in de praktijk zullen worden gebracht.
Webinar Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG)
Nieuws

Webinar Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG)

20 maart 2023
Diverse partijen vanuit wetenschap, bedrijfsleven, de keten, certificerende instellingen en maatschappelijke organisaties spraken elkaar op dinsdag 7 maart over de Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG) en hoe deze tool in de praktijk gebruikt kan worden.
Biodiversiteitmonitor Akkerbouw gelanceerd!
Nieuws

Biodiversiteitmonitor Akkerbouw gelanceerd!

17 februari 2023
Op 14 februari lanceerde BO Akkerbouw, onder leiding van André Hoogendijk, de Biodiversiteitmonitor Akkerbouw (BMA). In een bijeenkomst met zo’n 150 betrokkenen uit de gehele akkerbouwsector is het eerste exemplaar van de BMA door Tineke de Vries, voorzitter vakgroep akkerbouw bij LTO Nederland, aangeboden aan Jan-Kees Goet, secretaris generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Cichorei: uitdagend, leerzaam, lonend
Nieuws

Cichorei: uitdagend, leerzaam, lonend

06 februari 2023
Met een verwerkingscapaciteit die recent is uitgebreid staat de markt voor inuline uit cichorei er goed voor. Toch twijfelen veel telers nog aan het opnemen van cichorei in hun bouwplan. Nergens voor nodig, vindt akkerbouwer Sjakkie de Hulster.
Doe mee en maak gebruik van de internetconsultatie over de gewaslijsten van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn!
Nieuws

Doe mee en maak gebruik van de internetconsultatie over de gewaslijsten van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn!

10 november 2022
Tot 18 november kunt u reageren op de internetconsultatie over de Gewaslijsten 7e APN (Actieprogramma Nitraatrichtlijn) vanggewassen en winterteelten van het Ministerie van LNV.
Extra onderzoek vergelingsziekte
Nieuws

Extra onderzoek vergelingsziekte

27 oktober 2022
Het ministerie van LNV heeft subsidie beschikbaar gesteld voor een door Cosun opgesteld plan Aanpak Vergelingsziekte Bieten (AVB). De financiering voor dit plan betreft 50% van de totaalkosten van bijna €600.000 en is onderdeel van een pakket van projecten in het kader van het Uitvoeringsprogramma toekomstvisie gewasbescherming 2030.
Ministerie LNV publiceert lijst winterteelten
Nieuws

Ministerie LNV publiceert lijst winterteelten

25 oktober 2022
Het ministerie van LNV heeft afgelopen vrijdag de voorlopige lijsten met winterteelten en vanggewassen in het kader van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn (kortweg 7e APN) bekend gemaakt. De overheid heeft over de gewaslijsten een internetconsulatie geopend.