Actueel

Stuur je mooiste foto’s in voor de Bijenlandschap West-Brabant Fotowedstrijd 2022!

Stuur je mooiste foto’s in voor de Bijenlandschap West-Brabant Fotowedstrijd 2022!

Voor het zevende jaar op rij organiseert Groene Cirkel Bijenlandschap uit Zuid-Holland een fotowedstrijd. Van 14 mei tot 14 juni kan iedereen weer zijn of haar prachtigste foto’s insturen van een bij, een bijentuin of een bijenlandschap.

14 mei 2022
Terugblik inspiratiemiddag Cosun onkruid platform

Terugblik inspiratiemiddag Cosun onkruid platform

Op 10 maart jl. vond de inspiratiemiddag van het Cosun onkruid platform plaats. Toekomstgerichte onkruidbeheersing voor suikerbieten en cichorei stond hierbij centraal.

10 mei 2022
Thema bijeenkomsten Groeikracht

Thema bijeenkomsten Groeikracht

Groeikracht organiseert de komende weken verschillende themabijeenkomsten voor Cosun telers. Ben jij er ook bij?

06 mei 2022
Van theorie naar ervaring met regeneratieve landbouw

Van theorie naar ervaring met regeneratieve landbouw

Roland Velema is een gangbare akkerbouwer, wat betekent dat hij onder andere ook kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt voor het optimaliseren van zijn teelt, binnen de perken van de wet. Dat geeft een betrouwbare oogstopbrengst, maar brengt ook afhankelijkheid met zich mee. Wat gebeurt er als de beschikbaarheid, regelgeving of prijs van middelen verschuift? Roland is van achtergrond onderzoeker en boer, en bekijkt de bouwstenen van de akkerbouw op een nieuwe manier. Hij vraagt zich af of hij zijn akker met regeneratieve landbouw gezonder kan inrichten, zodat hij het gebruik van middelen deels achter zich kan laten.

26 april 2022
Boerenexperimenten voor een gezonde bodem

Boerenexperimenten voor een gezonde bodem

Op zijn bedrijf in Wedde, Groningen zet Hendrik Luth zich in voor een duurzame bodem. Maar wat precies duurzaam is, daar wordt nog vaak over getwist. Zijn theoretische ideeën ook echt werkbaar binnen de realiteit van de akker? Hoe hou je de bodem gezond, welke afwegingen maak je daarin? Hendrik besloot zelf experimenten op te zetten om zijn ideeën te toetsen. Door steeds meer kennis op te doen, komt hij met creatieve oplossingen voor een duurzame teelt.

13 april 2022
Energieneutraal met zonnepanelen

Energieneutraal met zonnepanelen

Tien jaar geleden investeerde akkerbouwer Peter van den Hoek uit Heinenoord in zonnepanelen. Om de energievoorziening van zijn eigen akkerbouwbedrijf te verduurzamen en minder afhankelijk te worden van fossiele energie, maar ook om een extra bron van inkomsten te genereren. Daar begint hij nu de vruchten van te plukken. “Ons doel was om energieneutraal te worden, en nu produceren we zelfs meer energie dan we gebruiken.”

10 maart 2022
Natuurakker gaat het derde jaar in

Natuurakker gaat het derde jaar in

In 2020 zijn Cosun, CZAV en akkerbouwer Eugène van den Eijnden, onder begeleiding van de HAS Den Bosch, een meerjarig strokenteeltproject gestart: de Natuurakker. Op 12 hectare wordt zeven jaar lang onderzocht op gewasstroken van 6 meter breed of natuurontwikkeling hand in hand kan gaan met het rendabel telen van voedingsproducten.

03 maart 2022
Akkerbouw heeft grote zorgen over aanvullende nitraatmaatregelen

Akkerbouw heeft grote zorgen over aanvullende nitraatmaatregelen

Minister Staghouwer van LNV en minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof hebben aanvullende maatregelen op het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) aangekondigd. Deze zijn volgens hen nodig om aan de Europese doelen voor zowel grond- als oppervlaktewaterkwaliteit te voldoen en om een nieuwe derogatie te krijgen. De akkerbouwsector maakt zich ernstige zorgen over de maatregelen waar de ministers naar verwijzen, zoals teeltverboden, brede bufferzones en opkoop van bedrijven. Deze maatregelen bedreigen niet alleen akkerbouwers maar de hele keten.

27 januari 2022
De teler centraal bij het ontwikkelen van weerbaar telen in praktijkprogramma

De teler centraal bij het ontwikkelen van weerbaar telen in praktijkprogramma

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en LTO Nederland slaan handen ineen voor Praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de Praktijk’, onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Het programma wordt middels een cofinanciering mogelijk gemaakt. Diverse pilotprojecten - met als uitgangspunt de teler - vormen de bouwstenen van het programma.

13 januari 2022
Mechanische onkruidbeheersing met Farmdroïd

Mechanische onkruidbeheersing met Farmdroïd

Groeikracht blijft werken aan het stimuleren van mechanische onkruidbeheersing. Een van de zaken die daarvoor opgepakt wordt is het inzetten van een Farmdroïd-robot. Sensus en IRS gaan hier het komende jaar ervaring mee opdoen in een pilot.

07 januari 2022