Nieuws

Klimaat & energie
Klimaat & energie
Bodem
Bodem
Plant<wbr>gezondheid
Plantgezondheid
Toon alles
Terugblik  ICM-velddag in Vredepeel
Nieuws

Terugblik ICM-velddag in Vredepeel

21 september 2023
Op dinsdag 5 september organiseerde WUR Open Teelten en BO Akkerbouw de ICM-velddag. Deze dag draaide volledig om het praktisch inzetten van Integrated Crop Management (ICM*), met als ultiem doel het optimaliseren van teeltmaatregelen met een minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Suikerbieten vanaf 1 november winterteelt op zand en löss
Nieuws

Suikerbieten vanaf 1 november winterteelt op zand en löss

30 mei 2023
Ondanks diverse gesprekken met LNV blijft het ministerie bij het besluit dat suikerbieten op zand- en lössgrond alleen bij oogst vanaf 1 november een winterteelt is in het kader van het 7e Actie Programma Nitraatrichtlijn (kortweg 7e APN). Voor kleigrond zijn geen beperkingen voor suikerbietenteelt in verband met het 7e APN.
Doe mee en maak gebruik van de internetconsultatie over de gewaslijsten van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn!
Nieuws

Doe mee en maak gebruik van de internetconsultatie over de gewaslijsten van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn!

10 november 2022
Tot 18 november kunt u reageren op de internetconsultatie over de Gewaslijsten 7e APN (Actieprogramma Nitraatrichtlijn) vanggewassen en winterteelten van het Ministerie van LNV.
Ministerie LNV publiceert lijst winterteelten
Nieuws

Ministerie LNV publiceert lijst winterteelten

25 oktober 2022
Het ministerie van LNV heeft afgelopen vrijdag de voorlopige lijsten met winterteelten en vanggewassen in het kader van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn (kortweg 7e APN) bekend gemaakt. De overheid heeft over de gewaslijsten een internetconsulatie geopend.
Akkerbouw heeft grote zorgen over aanvullende nitraatmaatregelen
Nieuws

Akkerbouw heeft grote zorgen over aanvullende nitraatmaatregelen

27 januari 2022
Minister Staghouwer van LNV en minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof hebben aanvullende maatregelen op het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) aangekondigd. Deze zijn volgens hen nodig om aan de Europese doelen voor zowel grond- als oppervlaktewaterkwaliteit te voldoen en om een nieuwe derogatie te krijgen. De akkerbouwsector maakt zich ernstige zorgen over de maatregelen waar de ministers naar verwijzen, zoals teeltverboden, brede bufferzones en opkoop van bedrijven. Deze maatregelen bedreigen niet alleen akkerbouwers maar de hele keten.