Over Groeikracht

Vanuit Groeikracht kunnen we samen blijven groeien!

Telers ervaren uitdagingen op het gebied van rendement, bodem, plantgezondheid, biodiversiteit en maatschappelijke waardering. Wij willen deze uitdagingen het hoofd kunnen bieden, om de toekomstbestendigheid van de akkerbouw te garanderen. Met het initiatief Groeikracht Cosun bundelen we de kracht van telers om ervaringen en kennis te delen. En we zoeken we contact met kennisinstellingen , initiëren innovaties en delen de kennis die ons telersnetwerk rijk is.

De teelt van aardappel, suikerbiet en cichorei, dat is waar onze telers in excelleren. Zij stellen Cosun in staat om elke dag haar kwalitatief hoogstaande producten te produceren. Dat doen zij in verschillende regio’s, met specifieke kennis en een eigen visie. De agrarische diensten van Aviko, Sensus en Cosun Beet Company zijn nauw verbonden met Groeikracht. Via deze agrarische diensten hebben we een netwerk van bijna 10.000 telers.

Door onze krachten te bundelen, komen we verder. Wij willen dat de teelt van onze belangrijkste gewassen een duurzame, rendabele en maatschappelijk gewaardeerde toekomst heeft. Daar hebben we iedereens inzet hard voor nodig. De praktische ervaring van telers, gecombineerd met het netwerk en de slagkracht van Cosun maakt ons sterk. We nodigen zowel telers als andere geïnteresseerden uit om suggesties, ideeën of zelfs concrete projecten in ons netwerk te delen.

De informatie die we verzamelen, delen we graag. In een tijd waarin stilstand achteruitgang betekent, laten we het gezicht zien van een akkerbouwsector die in beweging komt. We schakelen de denkkracht van externe partijen in en luisteren ook naar de kritische geluiden – zowel van binnen als van buiten. Zo kunnen we samen blijven groeien.