Telers aan het woord

Geld als water, op zuidelijk zand

Geld als water, op zuidelijk zand

09 februari 2023
In het zuiden van het land vormen de zandgronden een gebied waar regen beperkt wordt vastgehouden. De akkerbouw die hier plaatsvindt staat daarom voor een aanzienlijke uitdaging. Door steeds minder voorspelbare neerslag en aanhoudende droogte in de zomer is waterbeheer een prangend vraagstuk voor telers. Har Frenken weet met simpele oplossingen toch in een groot deel van zijn waterbehoefte te voorzien. Maar waar er nog vooral werk aan de winkel is, vindt hij, is hoe boeren communiceren over hun aanpak. Zelf blijft hij lastige vragen graag voor, door goed op zijn omgeving te letten en een goed verhaal te hebben.
Van bodemprijzen naar de bodem begrijpen

Van bodemprijzen naar de bodem begrijpen

02 januari 2023
Op zijn percelen in Deventer heeft Henk Klein Velderman door de jaren zijn bodemstructuur zien veranderen. Door een steeds beter begrip van meststoffen en nutriëntenverhoudingen komt hij nu aardig ver met de vruchtbaarheid van zijn grond. Ondanks een kurkdroge akkersloot en nul kunstmest, zag hij dit jaar toch een hoge bietenopbrengst. Door steeds te analyseren en verder te leren werkt hij aan steeds beter en toekomstbestendig bodembeheer.
Kringlopen en composthopen

Kringlopen en composthopen

14 december 2022
Jeffrey Prins boert met zijn oom en zijn vader in het Drentse Wijster. De uitdagingen zijn hier niet gering: uitspoeling, droogtegevoeligheid, een laag organische stoffengehalte en strikter wordende regels. Jeffrey wil zijn grond op een duurzame wijze zo vruchtbaar mogelijk houden, en past daarom onder andere compost toe. Veel telers zijn sceptisch, maar Jeffrey ziet al grote voordelen in zijn samenwerking met afvalverwerker Attero.

Groeikracht Van, voor en met Cosun telers voor een toekomstbestendige teelt

Met Groeikracht willen we telers zo veel mogelijk ondersteunen bij de vraagstukken waar zij wakker van liggen. Hier delen we inspirerende verhalen over innovatieve teeltoplossingen, vind je informatie over bijeenkomsten en wisselen we kennis met elkaar uit via het forum. We richten onze focus met name op bemestingsruimte, gewasbescherming en klimaatadaptatie. Voor een duurzame akkerbouw, met beheersbare kosten en een goed rendement voor alle Cosun telers.

Van, voor en met Cosun telers voor een toekomstbestendige teelt

Activiteiten

Vorm
Groeikracht Cosun Onkruid Platforms
Event

Groeikracht Cosun Onkruid Platforms

2 juni, 8 juni, 13 juni, 14 juni

Nieuws

Campagne #Emissiereductiesprint: samenwerken om emissies te reduceren
Nieuws

Campagne #Emissiereductiesprint: samenwerken om emissies te reduceren

05 juni 2023
Om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen, zijn BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland gestart met de campagne #Emissiereductiesprint. Onderzoek wijst uit dat akkerbouwers vooral inzetten op driftreductie - maar er is nog een hoop te winnen bij het reduceren van afspoeling, uitspoeling en erfemissie. Daarom bundelen zij kennis over de meest effectieve maatregelen in: de Emissiereductiesprint!
Suikerbieten vanaf 1 november winterteelt op zand en löss
Nieuws

Suikerbieten vanaf 1 november winterteelt op zand en löss

30 mei 2023
Ondanks diverse gesprekken met LNV blijft het ministerie bij het besluit dat suikerbieten op zand- en lössgrond alleen bij oogst vanaf 1 november een winterteelt is in het kader van het 7e Actie Programma Nitraatrichtlijn (kortweg 7e APN). Voor kleigrond zijn geen beperkingen voor suikerbietenteelt in verband met het 7e APN.
Opening eerste Groeikracht Inspiratieboerderij 16 maart
Nieuws

Opening eerste Groeikracht Inspiratieboerderij 16 maart

28 maart 2023
Op donderdag 16 maart stelde de eerste Inspiratieboerderij van Groeikracht Cosun het erf beschikbaar voor een feestelijke opening. Op het erf van Derks Gewasbescherming gingen we in gesprek met belangstellenden over de toekomst van de akkerbouw en de innovaties die bij de Inspiratieboerderijen in de praktijk zullen worden gebracht.

Actueel op de socials

Plaats ook jouw eigen bericht op Twitter of Instagram met de hashtag #GroeikrachtCosun!


#GroeikrachtCosun

#GroeikrachtCosun ...

0 0
#GroeikrachtCosun

#GroeikrachtCosun ...

0 0
#GroeikrachtCosun

#GroeikrachtCosun ...

0 0
#groeikrachtcosun

#groeikrachtcosun ...

0 0
“Veel burgers denken dat als je met de veldspuit rijdt, dat je alles alleen maar doodmaakt of met gif bezig bent. Dat is natuurlijk niet zo.” 👨‍🌾

Jilles Boer ziet verschillende misvattingen over de landbouw de ronde doen in het maatschappelijke debat. Het was voor hem een reden om te beginnen met vloggen: Hij maakt zijn eigen video's over het reilen en zeilen op zijn percelen. En legt daarbij zijn afwegingen voor bepaalde keuzes uit. Inmiddels is hij met 12.000 abonnees een ware agro-influencer. Hij roept boeren op ook vaker met hun verhaal naar buiten te treden.

Lees verder op Nederland Voedselland! #linkinbio ✨

🖊️ Auteur: matthijs Smit
⏱️ Leestijd: 6 minuten

#influencer #agroinfluencer #cosun #groeikracht #groeikrachtcosun #gewasbescherming #akkerbouw #landbouwinnovatie #vlog #vloggen #boerenbusiness #boeren #stikstof #debat

“Veel burgers denken dat als je met de veldspuit rijdt, dat je alles alleen maar doodmaakt of met gif bezig bent. Dat is natuurlijk niet zo.” 👨‍🌾

Jilles Boer ziet verschillende misvattingen over de landbouw de ronde doen in het maatschappelijke debat. Het was voor hem een reden om te beginnen met vloggen: Hij maakt zijn eigen video`s over het reilen en zeilen op zijn percelen. En legt daarbij zijn afwegingen voor bepaalde keuzes uit. Inmiddels is hij met 12.000 abonnees een ware agro-influencer. Hij roept boeren op ook vaker met hun verhaal naar buiten te treden.

Lees verder op Nederland Voedselland! #linkinbio ✨

🖊️ Auteur: matthijs Smit
⏱️ Leestijd: 6 minuten

#influencer #agroinfluencer #cosun #groeikracht #groeikrachtcosun #gewasbescherming #akkerbouw #landbouwinnovatie #vlog #vloggen #boerenbusiness #boeren #stikstof #debat
...

12 1
“Je moet je bedenken dat je kinderen en je kleinkinderen misschien ook later boer willen worden. Dat moet dan wel nog kúnnen.” 🚜

Voor Mariëlle Keijzer is het opvangen van afvalwater van haar veldspuit één van de stapjes die zij kan doen in het verduurzamen van de akkerbouw. Ze is gangbare akkerbouwer in de buurt van Lelystad, en deed een investering in een nieuwe wasplaats waar ze de chemische restanten van haar gewasbeschermingsmiddelen op een natuurlijke wijze kan afbreken. Door het vernieuwde systeem verdwijnt niets meer in de sloten rondom het erf. Nu probeert ze andere boeren aan te sporen hetzelfde te doen.

Lees verder op Nederland Voedselland:
https://www.nederlandvoedselland.nl/artikel/chemie-als-voedingsbodem/ 

🖊️ Auteur: matthijs Smit
⏱️ Leestijd: 7 minuten

#gewasbescherming #akkerbouw #landbouwinnovatie #innovatie #chemie #bespuiten #bayer #roundup #GroeikrachtCosun #subsidie #pop3 #flevoland #lelystad #duurzameteelt

“Je moet je bedenken dat je kinderen en je kleinkinderen misschien ook later boer willen worden. Dat moet dan wel nog kúnnen.” 🚜

Voor Mariëlle Keijzer is het opvangen van afvalwater van haar veldspuit één van de stapjes die zij kan doen in het verduurzamen van de akkerbouw. Ze is gangbare akkerbouwer in de buurt van Lelystad, en deed een investering in een nieuwe wasplaats waar ze de chemische restanten van haar gewasbeschermingsmiddelen op een natuurlijke wijze kan afbreken. Door het vernieuwde systeem verdwijnt niets meer in de sloten rondom het erf. Nu probeert ze andere boeren aan te sporen hetzelfde te doen.

Lees verder op Nederland Voedselland:
https://www.nederlandvoedselland.nl/artikel/chemie-als-voedingsbodem/

🖊️ Auteur: matthijs Smit
⏱️ Leestijd: 7 minuten

#gewasbescherming #akkerbouw #landbouwinnovatie #innovatie #chemie #bespuiten #bayer #roundup #GroeikrachtCosun #subsidie #pop3 #flevoland #lelystad #duurzameteelt
...

5 0
Wat moet je weten en wat zijn de alternatieven, als je kunstmest wil reduceren? 💭

Mark Geling onderzoekt op zijn perceel in de Flevopolder wat hij zelf kan doen. Van een circulaire compoststof uit champignons tot aan simpelweg preciezer de kunstmest toedienen. Hij teelt uien, suikerbiet, snijmaïs, aardappelen. En hij ziet hoe hij en collega-boeren zijn gewend aan het gebruiken van verschillende ingrepen. Dat kan en moet anders, vindt hij.

Lees het hele artikel op Nederland Voedselland, en bekijk de video! #linkinbio

⏱ Leestijd: 8 min
📽 Video: Ronald Huijskens
🖊 Auteur: Matthijs Smit
🔥 Hot topics: #stikstof #gewasbescherming #productieoptimalisatie

#GroeikrachtCosun #theplantpositiveway #telers #akkerbouw #landbouw #kunstmest #compost #duurzameteelt #suikerbiet #innovatie #transitie

Wat moet je weten en wat zijn de alternatieven, als je kunstmest wil reduceren? 💭

Mark Geling onderzoekt op zijn perceel in de Flevopolder wat hij zelf kan doen. Van een circulaire compoststof uit champignons tot aan simpelweg preciezer de kunstmest toedienen. Hij teelt uien, suikerbiet, snijmaïs, aardappelen. En hij ziet hoe hij en collega-boeren zijn gewend aan het gebruiken van verschillende ingrepen. Dat kan en moet anders, vindt hij.

Lees het hele artikel op Nederland Voedselland, en bekijk de video! #linkinbio

⏱ Leestijd: 8 min
📽 Video: Ronald Huijskens
🖊 Auteur: Matthijs Smit
🔥 Hot topics: #stikstof #gewasbescherming #productieoptimalisatie

#GroeikrachtCosun #theplantpositiveway #telers #akkerbouw #landbouw #kunstmest #compost #duurzameteelt #suikerbiet #innovatie #transitie
...

6 0
Als je kinderen iets bij wil brengen over het voedselsysteem, waar begin je dan? ✍

Bij de boer, als het aan Jacobina en Harry ligt! Zij zetten zich in voor boerderijeducatie: lessen op de boerderij, waarbij er op een educatieve manier wordt kennisgemaakt met een agrarisch bedrijf. Hoewel dit bij de melkveehouderij al veel voorkomt, is er bij de akkerbouw nog een wereld te winnen. En Jacobina en Harry timmeren met hun vereniging Kom Bij De Boer hard aan de weg.

Benieuwd naar hun lessen en bedenkingen? Lees verder op onze website. #linkinbio

⏱ Leestijd: 8 min
🖊 Auteur/fotografie: Matthijs Smit
🔥 Hot topics: #educatie #regelgeving #supermarkten

#GroeikrachtCosun #theplantpositiveway #telers #akkerbouw #landbouw #inspiratie #educatie #voedseleducatie #boerderijeducatie #natuureducatie #flevoland harrysfarm boerderijeducatie ivnnatuureducatie gemeentenoordoostpolder

Als je kinderen iets bij wil brengen over het voedselsysteem, waar begin je dan? ✍

Bij de boer, als het aan Jacobina en Harry ligt! Zij zetten zich in voor boerderijeducatie: lessen op de boerderij, waarbij er op een educatieve manier wordt kennisgemaakt met een agrarisch bedrijf. Hoewel dit bij de melkveehouderij al veel voorkomt, is er bij de akkerbouw nog een wereld te winnen. En Jacobina en Harry timmeren met hun vereniging Kom Bij De Boer hard aan de weg.

Benieuwd naar hun lessen en bedenkingen? Lees verder op onze website. #linkinbio

⏱ Leestijd: 8 min
🖊 Auteur/fotografie: Matthijs Smit
🔥 Hot topics: #educatie #regelgeving #supermarkten

#GroeikrachtCosun #theplantpositiveway #telers #akkerbouw #landbouw #inspiratie #educatie #voedseleducatie #boerderijeducatie #natuureducatie #flevoland harrysfarm boerderijeducatie ivnnatuureducatie gemeentenoordoostpolder
...

8 2