Groeikracht

Vanuit Groeikracht kunnen we samen blijven groeien!

Doe mee met de internetconsultatie!

Doe mee en laat je stem horen over het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn bij de internetconsultatie. Lees er alles over en download het internetconsulatie formulier. Ga naar de pagina

Samen sterk voor aansluiting bij de boerenpraktijk!

Doe mee met de internetconsultatie!

Telers ervaren uitdagingen op gebied van teeltrendement en maatschappelijke waardering. Die uitdagingen willen we graag samen aanpakken. Daarom zet Cosun graag haar netwerk en slagkracht in. Vanuit Groeikracht leggen we actief verbinding met alle betrokkenen. Samen met telers werken we aan een toekomstbestendige teelt.