Veelgestelde vragen N-mineraalmeting

Wil je graag inzicht in hoeveel stikstof er voor en na de teelt in de bodem zit, zodat je aan de slag kunt met het optimaliseren van de teelt en het halen van de Europese KRW-doelen (ook wel bekend als de nitraatrichtlijn)? Vraag dan hieronder een gratis N-mineraalmeting aan. Hieronder lees je de antwoorden op veelgestelde vragen over dit onderzoek.

 

JA, IK MELD ME AAN

Heb je vragen over, of problemen met de bemonstering?
Neem contact op met jouw monster nemende instantie:
Telefoonnummer Normec Group: 015 257 25 11
Telefoonnummer Eurofins Nederland: 088 876 10 10


Tot wanneer kan ik een N-mineraalmeting aanvragen?
Aanmelden is mogelijk tot 1 oktober 2024. Je kan dan nog meedoen met de bemonstering van half november. Aanmeldingen voor de voorjaarsmeting van 2024 zijn inmiddels gesloten.

Wie voert de N-mineraalmeting uit?
De N-mineraal meting wordt uitgevoerd door Eurofins of Normec Group. Zij hebben gespecialiseerde mensen in dienst die een betrouwbaar monster kunnen steken.

Op welke dieptes wordt er gemeten?
In het voorjaar wordt er gestoken op 2 dieptes, namelijk 0-30 cm en 30-60 cm. Dit is voldoende om goed advies te geven over de aanstaande bieten- of cichoreiteelt. In het najaar wordt er ook nog op een extra diepte gestoken, namelijk op 60-90 cm. Hiermee kun je zien hoeveel N er nog niet is benut in je teelt. De monsternemers volgen een officieel protocol om op deze dieptes een monster te nemen.

Hoe en hoeveel monsters worden er genomen per perceel?
Voor de monstername is er een protocol opgesteld zoals dat gebruikelijk is bij deze meting. Dat betekent dat er per laag ongeveer 30 steken worden gedaan op een representatief deel van het perceel.

Op welke wijze worden de telers geïnformeerd over hun eigen monstername (en wanneer belt de monsternemer)?
De teler wordt in het voorjaar direct geïnformeerd door Eurofins of Normec Group. Afgesproken is dat wanneer een teler wil dat hij vooraf gecontacteerd wordt dit ook daadwerkelijk gebeurt door Eurofins of Normec Group. Wanneer dit niet gebeurd is, contact opnemen met het bedrijf welke de monsters steekt (gegevens staan bovenaan deze pagina).

Hoe krijgen de telers de terugkoppeling over de monsteruitslagen in het algemeen?
De uitslagen krijgt de teler in het voorjaar direct van Eurofins of Normec (via mail, dus niet van Cosun), in het najaar krijgt hij naast deze uitslag nog een rapport wat is opgesteld door de WUR. Hierin kan een teler zien of er ruimte voor verbetering is en kan er verklaard worden waarom het getal is zoals het is.

Hoe lang duurt het tussen monstername en monsteruitslag?
Normaal gesproken zitten er 5 werkdagen tussen monstername en de uitslag.

Krijgen de buitendienstmedewerkers van Cosun ook de uitslag van de monsters?
De uitslagen van de monsters worden alleen gedeeld met de telers, conform de AVG regelgeving.

Zit een advies inbegrepen bij de uitslag?
Telers krijgen in beginsel geen bemestingsadvies van Cosun. Wat je wel kunt doen: Na een voorjaarbemonstering kun je op de IRS-website de stikstof bemestingsapp invullen voor zo een goed bemestingsadvies voor je bietenteelt. Na een najaarsbemonstering kun je in gesprek gaan met je vaste teeltadviseur of je contactpersoon bij Cosun om over je resultaten te sparren.

Wat kan ik doen wanneer mijn N-mineraalmeting hoog uitvalt?
Neem dan contact op met je teeltadviseur of met je contactpersoon bij Cosun.

Wordt in het najaar hetzelfde perceel opnieuw bemonsterd?
Ieder perceel wordt per jaar 2 keer bemonsterd om zo een beeld te krijgen van de kans op nitraatuitspoeling. Dus eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar.

Wat doet Cosun met mijn gegevens en resultaten?
De uitslag wordt alleen gebruikt voor je eigen bedrijf. In gesprekken met derden gebruikt Cosun alleen geanonimiseerde gegevens die niet zijn te herleiden tot een perceel of bedrijf.

Heeft het nut om mee te doen als ik alleen suikerbieten of cichorei teel voor Cosun?
Het heeft zeker nut om mee te doen als je alleen suikerbieten of cichorei teelt. Ook dan krijgen we een goed beeld over hoe we het als Cosun doen ten aanzien van de Europese KRW-doelen.

Heeft het nut om mee te doen als ik alleen op klei teel?
Het heeft zeker nut om mee te doen als je alleen percelen op klei teelt. Ook dan krijgen we een goed beeld over hoe we het als Cosun doen ten aanzien van de Europese KRW-doelen.

Kan ik ook contact opnemen met mijn gebruikelijke contactpersoon van Cosun Beet Company, Aviko of Sensus?
Uiteraard is je vaste contactpersoon altijd bereid om vragen te beantwoorden.

Kan ik voor meerdere percelen/ teelten meedoen?
Je kan per teelt die je voor Cosun teelt met 1 perceel meedoen. Je kunt dus met maximaal 3 percelen meedoen.

Staat jouw vraag hier niet tussen?
Neem dan contact op met Huub van der Velden (Projectleider) via huub.van.der.velden@cosun.com of 06-12088798.