Thema's

Groeikracht richt zich op thema’s die kunnen bijdragen aan hogere teeltopbrengst, meer duurzaamheid of het positieve imago van de akkerbouwsector. Van de projecten binnen deze thema’s geeft Groeikracht regelmatig een update of je kunt tijdens een bijeenkomst zien waar het project mee bezig is. Niet alle thema's hebben op dit moment al lopende projecten. Heb je een goed idee voor een project? Laat het zeker achter op de ideeënpagina.

Plantgezondheid

Plantgezondheid

De gezondheid van gewassen is cruciaal voor een toekomstbestendige teelt. Met de projecten binnen het thema Plantgezondheid willen we oplossingen leveren waarmee het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen en het (ernstiger) optreden van ziekten en plagen duurzaam en rendabel gepareerd kan worden.  

Projecten

Natuurakker 2.0
Communicatie & imago

Communicatie & imago

Dag in dag uit werken telers om gezond en veilig voedsel van hoge kwaliteit te produceren. Overal om ons heen merken we dat klimaatverandering en behoud van de aarde belangrijke thema’s zijn, waarbij aan iedere sector in onze maatschappij om een bijdrage wordt gevraagd.

Dit thema bevat op dit moment nog geen projecten. Mocht je een goed idee hebben voor een project, neem gerust contact op.
Bodemgezondheid

Bodemgezondheid

Een gezonde bodem draagt bij aan gezonde gewassen. We werken samen met telers aan gezonde bodems.

Dit thema bevat op dit moment nog geen projecten. Mocht je een goed idee hebben voor een project, neem gerust contact op.
Biodiversiteit

Biodiversiteit

Biodiversiteit is belangrijk voor een gezond ecosysteem, waarin landbouwgewassen goed gedijen.

Projecten

Natuurakker 2.0
Onkruidbeheersing

Onkruidbeheersing

Hoe houd je akkers op een rendabele manier onkruidvrij als de beschikbaarheid van chemische middelen drastisch slinkt? Projecten binnen het thema Onkruidbeheersing leveren oplossingen voor een toekomstgerichte onkruidbeheersing.

Projecten

Sneller meer mechanische onkruidbeheersing Toekomstgerichte onkruidbeheersing
Klimaat

Klimaat

In het Klimaatakkoord staat dat de landbouw en het landgebruik in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Een ingewikkelde uitdaging want een deel van de broeikasgasemissies is niet te vermijden.

Dit thema bevat op dit moment nog geen projecten. Mocht je een goed idee hebben voor een project, neem gerust contact op.
Water

Water

Grondwater en waar nodig beregening zijn belangrijk om droogteschade te beperken en de groei van het gewas te stimuleren. Met projecten binnen het thema Water willen we de waterbeschikbaarheid vergroten.

Dit thema bevat op dit moment nog geen projecten. Mocht je een goed idee hebben voor een project, neem gerust contact op.
Agrodata

Agrodata

In een toekomstbestendige teelt is het van grote waarde om data uit de teelt te combineren met bijvoorbeeld weerdata. Dat kan zorgen voor precisielandbouw en meer gegevens over duurzaamheid waar de afzetketen om vraagt.

Projecten

Project Datagestuurd Bouwplanadvies
Informatie & leerstijlen

Informatie & leerstijlen

Elke teler heeft een eigen visie op wat het beste is voor zijn gewassen. De een wil echt een koploper zijn in duurzame teelt terwijl de ander al genoeg uitdagingen ziet in het bestrijden van onkruiden.

Dit thema bevat op dit moment nog geen projecten. Mocht je een goed idee hebben voor een project, neem gerust contact op.
Groeioptimalisatie

Groeioptimalisatie

Voor telers is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de verwachte opbrengst. Met de projecten onder het thema Groeioptimalisatie willen we op perceelniveau meer inzicht in de groei krijgen en die voorspellen. Doel is ook oogstprognoses te kunnen doen over grote aantallen percelen of grote geografische gebieden.

Dit thema bevat op dit moment nog geen projecten. Mocht je een goed idee hebben voor een project, neem gerust contact op.