Nieuws

Voortgang 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn
Nieuws

Voortgang 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

29 december 2021
Samen met BO Akkerbouw heeft Cosun zich er de afgelopen maanden voor ingezet dat het 7e AP dusdanig wordt aangepast dat het beter aansluit bij de agrarische praktijk. De minister heeft de zorgen van de sector serieus genomen. Er komt een optie voor een maatwerkaanpak waar boeren zelf voor kunnen kiezen. Daarnaast is de deadline van 1 oktober voor het inzaaien van vanggewassen – en daarmee voor het oogsten van gewassen – geschrapt.  
Groeikracht attendeert telers op subsidie mogelijkheden in kader van Economisch Herstel Fonds van RVO
Nieuws

Groeikracht attendeert telers op subsidie mogelijkheden in kader van Economisch Herstel Fonds van RVO

21 december 2021
Maak uw landbouwbedrijf economisch sterker na de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Met een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) kunt u investeren in de toekomst van uw bedrijf. Of u werkt in samenwerkingsverband aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector.
7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn aangepast
Nieuws

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn aangepast

30 november 2021
Vrijdag 26 november jl. heeft de minister van LNV een brief aangaande het aangepaste 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees in dit artikel de inhoud van deze brief, en wat voor de telers van Cosun en de coöperatie de belangrijkste wijzigingen zijn.
Akkerbouwers in de hoofdrol
Nieuws

Akkerbouwers in de hoofdrol

19 november 2021
Bekijk de nieuwste video van BO Akkerbouw met Hilde, Harry, Jan Reinier en Sterre, en deel de video ook met jouw netwerk. Samen kunnen we het bereik enorm vergroten en onze sector de aandacht geven die het verdiend!
Laatste nieuws omtrent 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn
Nieuws

Laatste nieuws omtrent 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

12 november 2021
Komende twee weken wordt het spannend: het Actieprogramma wordt afgerond en de Kamer zal naar alle waarschijnlijk over het definitieve Actieprogramma debatteren nog voor het 1 december door het ministerie van LNV aan de Europese Commissie wordt gestuurd.
Cichoreioogst op de Natuurakker
Nieuws

Cichoreioogst op de Natuurakker

27 oktober 2021
Het jaar 2021 was het tweede jaar waarin onderzoek is gedaan op de Natuurakker in West Brabant. Het project loopt zeven jaar omdat er meerdere jaren nodig zijn om goed in beeld te krijgen of met strokenteelt de ziektedruk wordt beïnvloed.
Gezamenlijk optrekken in de akkerbouw sector levert veel reacties op 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn; Economisch impact enorm
Nieuws

Gezamenlijk optrekken in de akkerbouw sector levert veel reacties op 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn; Economisch impact enorm

21 oktober 2021
Wij willen alle telers, die de akkerbouwsector op deze wijze helpen om ons standpunt richting LNV naar voren te brengen, veel dankzeggen.
Volop gebruik van internetconsulatie Nitraatrichtlijn
Nieuws

Volop gebruik van internetconsulatie Nitraatrichtlijn

12 oktober 2021
Deze week, tot uiterlijk 17 oktober, is het nog mogelijk om een zienswijze in te dienen via de internetconsultatie. Heeft u uw stem al laten horen?
Doe mee aan de internetconsultatie!
Nieuws

Doe mee aan de internetconsultatie!

01 oktober 2021
Doe mee en laat je stem horen over het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn bij de internetconsultatie. Deel je ervaringen en oplossingen hier.