Nieuws

Klimaat & energie
Klimaat & energie
Bodem
Bodem
Plant<wbr>gezondheid
Plantgezondheid
Opening eerste Groeikracht Inspiratieboerderij 16 maart
Nieuws

Opening eerste Groeikracht Inspiratieboerderij 16 maart

28 maart 2023
Op donderdag 16 maart stelde de eerste Inspiratieboerderij van Groeikracht Cosun het erf beschikbaar voor een feestelijke opening. Op het erf van Derks Gewasbescherming gingen we in gesprek met belangstellenden over de toekomst van de akkerbouw en de innovaties die bij de Inspiratieboerderijen in de praktijk zullen worden gebracht.
Webinar Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG)
Nieuws

Webinar Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG)

20 maart 2023
Diverse partijen vanuit wetenschap, bedrijfsleven, de keten, certificerende instellingen en maatschappelijke organisaties spraken elkaar op dinsdag 7 maart over de Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG) en hoe deze tool in de praktijk gebruikt kan worden.
Biodiversiteitmonitor Akkerbouw gelanceerd!
Nieuws

Biodiversiteitmonitor Akkerbouw gelanceerd!

17 februari 2023
Op 14 februari lanceerde BO Akkerbouw, onder leiding van André Hoogendijk, de Biodiversiteitmonitor Akkerbouw (BMA). In een bijeenkomst met zo’n 150 betrokkenen uit de gehele akkerbouwsector is het eerste exemplaar van de BMA door Tineke de Vries, voorzitter vakgroep akkerbouw bij LTO Nederland, aangeboden aan Jan-Kees Goet, secretaris generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Cichorei: uitdagend, leerzaam, lonend
Nieuws

Cichorei: uitdagend, leerzaam, lonend

06 februari 2023
Met een verwerkingscapaciteit die recent is uitgebreid staat de markt voor inuline uit cichorei er goed voor. Toch twijfelen veel telers nog aan het opnemen van cichorei in hun bouwplan. Nergens voor nodig, vindt akkerbouwer Sjakkie de Hulster.
Doe mee en maak gebruik van de internetconsultatie over de gewaslijsten van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn!
Nieuws

Doe mee en maak gebruik van de internetconsultatie over de gewaslijsten van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn!

10 november 2022
Tot 18 november kunt u reageren op de internetconsultatie over de Gewaslijsten 7e APN (Actieprogramma Nitraatrichtlijn) vanggewassen en winterteelten van het Ministerie van LNV.
Extra onderzoek vergelingsziekte
Nieuws

Extra onderzoek vergelingsziekte

27 oktober 2022
Het ministerie van LNV heeft subsidie beschikbaar gesteld voor een door Cosun opgesteld plan Aanpak Vergelingsziekte Bieten (AVB). De financiering voor dit plan betreft 50% van de totaalkosten van bijna €600.000 en is onderdeel van een pakket van projecten in het kader van het Uitvoeringsprogramma toekomstvisie gewasbescherming 2030.
Ministerie LNV publiceert lijst winterteelten
Nieuws

Ministerie LNV publiceert lijst winterteelten

25 oktober 2022
Het ministerie van LNV heeft afgelopen vrijdag de voorlopige lijsten met winterteelten en vanggewassen in het kader van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn (kortweg 7e APN) bekend gemaakt. De overheid heeft over de gewaslijsten een internetconsulatie geopend.
Praktijkervaring opdoen met de FarmDroid in de cichoreiteelt
Nieuws

Praktijkervaring opdoen met de FarmDroid in de cichoreiteelt

03 augustus 2022
Dit jaar is er voor het eerst praktijkervaring opgedaan met de FarmDroid in de cichoreiteelt als onderdeel van het Groeikrachtproject ‘sneller meer mechanische onkruidbeheersing’. Bekijk onderstaande video voor meer informatie over het project en de werking en inzet van de FarmDroid.
7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn; laat uw stem horen
Nieuws

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn; laat uw stem horen

29 juli 2022
Tot 12 augustus is het mogelijk een reactie te geven op de wijzigingen in het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit gaat over regels binnen het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. We roepen u op om gebruik te maken van deze internetconsultatie.