Nationaal Groeifonds investeert 129 miljoen in regeneratieve landbouw

13 oktober 2023

Nationaal Groeifonds investeert 129 miljoen in regeneratieve landbouw

Binnen Re-Ge-NL werken 54 organisaties, waaronder Groeikracht Cosun, samen aan een regeneratieve, duurzame en toekomstbestendige sector.

In 2024 gaat Re-Ge-NL van start.  Tijdens dit 7-jarige programma wordt samen met duizend boeren de overgang naar regeneratieve landbouw in gang gezet en tegelijkertijd het verdienmodel van Nederlandse boeren beschermd. Binnen regeneratieve landbouw wordt voedselproductie gecombineerd met natuurherstel en staat de bodem centraal. Re-Ge-NL is een samenwerking tussen 54 organisaties, waaronder Cosun via het Groeikracht Cosun-programma. Deze samenwerking sluit naadloos aan bij onze Groeikracht-ambitie om gezamenlijk te werken aan duurzame teelt van aardappelen, suikerbieten en cichorei. Door deel te nemen aan Re-Ge-NL wordt bijgedragen aan het versnellen van kennisontwikkeling en het delen van kennis, het centrale doel binnen Groeikracht Cosun.

Meer weten?
Lees hier het volledige persbericht van Next Food Collective.