Duurzaamheid in beeld, via pilots in Zuidwest Nederland en Drenthe

26 maart 2024

Duurzaamheid in beeld, via  pilots in Zuidwest Nederland en Drenthe

Groeikracht Cosun participeert in twee pilots die in de Nederlandse akkerbouw lopen. Zowel in de Zuidwestelijke Delta (met betrokkenheid van de provincies Noord Brabant, Zuid Holland en Zeeland) als in Drenthe (ook met betrokkenheid van de provincie) lopen pilots om duurzaamheid op akkerbouwbedrijven in beeld te brengen. Daarvoor wordt de BMA (Biodiversiteits Monitor Akkerbouw) als instrument gebruikt.

De Biodiversiteitsmonitor, die mede ontwikkeld is door de BO-akkerbouw, is begin vorig jaar gelanceerd met de publicatie van een rapport dat de acht zogenaamde KPI’s (kritische prestatie indicatoren) beschrijft. Deze indicatoren geven inzicht in de duurzaamheid van de teelt. Het is inmiddels een steeds breder gedragen instrument, waar ook Groeikracht Cosun graag aandacht voor schenkt. Zo is het bijvoorbeeld toegepast op het erf van Inspiratieboer Joost Derks.

Naast provincies zijn er ook verschillende ketenpartijen aangehaakt bij de pilots. Naast Cosun zijn dat ook leden van de VAVI, Agrifirm, CZAV, Avebe en ook Rabobank en ABNAmro. De coördinatie van de pilots wordt door het bureau Boerenverstand gedaan.

Hoe meet je duurzaamheid op een objectieve wijze?

De pilots streven ernaar om tot een landelijk systeem te komen die duurzaamheid objectief meet. Een volgende stap zou dan zijn om een beloning te hangen aan de prestaties van de telers. Als meerdere partijen dat omarmen, kan de beloning ‘gestapeld’ worden. Dat betekent dat zowel afnemers, maar ook financiers, toeleveranciers als overheden aan deze gestapelde beloning moeten gaan werken. Daarvoor zal Cosun ook activiteiten oppakken, we hebben als Groeikracht Cosun  duurzaamheid immers hoog in het vaandel staan.

Gert Sikken; programmamanager Groeikracht Cosun: “Na de lancering vorig jaar is het heel goed dat we nu ervaring in de praktijk op gaan doen in meerder regio’s. In het zuidwesten gaan dat richting 100 telers en in Drenthe naar 50. Met deze aantallen in verschillende regio’s hebben we al veel diversiteit in de bedrijven en ook in de mogelijkheden die ze hebben om verder te verduurzamen.  Het is een positief signaal dat de gezamenlijke partijen de telers dit jaar voor de deelname een vergoeding verstrekken van zo’n 2000 euro.”