Nieuws

Klimaat & energie
Klimaat & energie
Bodem
Bodem
Plant<wbr>gezondheid
Plantgezondheid
BO Akkerbouw roept op tot emissiereductie en faciliterend beleid
Nieuws

BO Akkerbouw roept op tot emissiereductie en faciliterend beleid

07 augustus 2023
Recent publiceerde de BO akkerbouw de voortgangsrapportage van het Actieplan Plantgezondheid 2023. Het thema Plantgezondheid is één van de speerpunten van Groeikracht Cosun, met als doel het reduceren van actieve stoffengebruik. De activiteiten binnen dit thema sluiten naadloos aan bij de uitvoering van het Actieplan Plantgezondheid. De recent gepubliceerde brochure van BO Akkerbouw laat de voortgang van het Actieplan zien - waaruit blijkt dat veel telers al goed bezig zijn, maar er ook nog een grote noodzaak voor beter faciliterend beleid is.
Cosun Jongerenbijeenkomsten inspirerend verlopen
Nieuws

Cosun Jongerenbijeenkomsten inspirerend verlopen

25 juli 2023
De afgelopen weken heeft de jongerenraad van Cosun 9 bijeenkomsten voor jonge bietentelers georganiseerd verspreid over Nederland. Cosun kijkt terug op zeer energieke, positieve en inspirerende bijeenkomsten.
Minister Adema bezoekt Innovatie Veenkoloniën
Nieuws

Minister Adema bezoekt Innovatie Veenkoloniën

05 juli 2023
Op maandag 3 juli opende LNV-minister Piet Adema de Innovatiedagen van de Stichting Innovatie Veenkoloniën in Valthermond.  Samen met partners organiseerde Groeikracht Cosun Innovatiedagen op 4 & 5 juli. 
Campagne #Emissiereductiesprint: samenwerken om emissies te reduceren
Nieuws

Campagne #Emissiereductiesprint: samenwerken om emissies te reduceren

05 juni 2023
Om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen, zijn BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland gestart met de campagne #Emissiereductiesprint. Onderzoek wijst uit dat akkerbouwers vooral inzetten op driftreductie - maar er is nog een hoop te winnen bij het reduceren van afspoeling, uitspoeling en erfemissie. Daarom bundelen zij kennis over de meest effectieve maatregelen in: de Emissiereductiesprint!
Suikerbieten vanaf 1 november winterteelt op zand en löss
Nieuws

Suikerbieten vanaf 1 november winterteelt op zand en löss

30 mei 2023
Ondanks diverse gesprekken met LNV blijft het ministerie bij het besluit dat suikerbieten op zand- en lössgrond alleen bij oogst vanaf 1 november een winterteelt is in het kader van het 7e Actie Programma Nitraatrichtlijn (kortweg 7e APN). Voor kleigrond zijn geen beperkingen voor suikerbietenteelt in verband met het 7e APN.
Opening eerste Groeikracht Inspiratieboerderij 16 maart
Nieuws

Opening eerste Groeikracht Inspiratieboerderij 16 maart

28 maart 2023
Op donderdag 16 maart stelde de eerste Inspiratieboerderij van Groeikracht Cosun het erf beschikbaar voor een feestelijke opening. Op het erf van Derks Gewasbescherming gingen we in gesprek met belangstellenden over de toekomst van de akkerbouw en de innovaties die bij de Inspiratieboerderijen in de praktijk zullen worden gebracht.
Webinar Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG)
Nieuws

Webinar Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG)

20 maart 2023
Diverse partijen vanuit wetenschap, bedrijfsleven, de keten, certificerende instellingen en maatschappelijke organisaties spraken elkaar op dinsdag 7 maart over de Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG) en hoe deze tool in de praktijk gebruikt kan worden.
Biodiversiteitmonitor Akkerbouw gelanceerd!
Nieuws

Biodiversiteitmonitor Akkerbouw gelanceerd!

17 februari 2023
Op 14 februari lanceerde BO Akkerbouw, onder leiding van André Hoogendijk, de Biodiversiteitmonitor Akkerbouw (BMA). In een bijeenkomst met zo’n 150 betrokkenen uit de gehele akkerbouwsector is het eerste exemplaar van de BMA door Tineke de Vries, voorzitter vakgroep akkerbouw bij LTO Nederland, aangeboden aan Jan-Kees Goet, secretaris generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Cichorei: uitdagend, leerzaam, lonend
Nieuws

Cichorei: uitdagend, leerzaam, lonend

06 februari 2023
Met een verwerkingscapaciteit die recent is uitgebreid staat de markt voor inuline uit cichorei er goed voor. Toch twijfelen veel telers nog aan het opnemen van cichorei in hun bouwplan. Nergens voor nodig, vindt akkerbouwer Sjakkie de Hulster.