BO Akkerbouw en WUR Open teelten nodigen je uit voor een inspirerende kennisdag!

15 augustus 2023

BO Akkerbouw en WUR Open teelten nodigen je uit voor een inspirerende kennisdag!

Op 5 september vindt de gratis ICM-velddag plaats in Vredepeel, waar je de mogelijkheid krijgt om deel te nemen aan diverse informatieve miniworkshops over Integrated Crop Management (ICM).

Van onze kennispartner BO Akkerbouw.

ICM, of te wel Integrated Crop Management is een geïntegreerd systeem waarin verschillende teeltmaatregelen op elkaar afgestemd worden om de impact op het milieu en de natuur tot een minimum te beperken. Dit wordt bereikt door zorgvuldig bouwplannen op te stellen, de juiste gewasvariëteiten te kiezen, verstandig bodembeheer toe te passen en bij de bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden de voorkeur te geven aan mechanische oplossingen of natuurlijke, biologische middelen. Wanneer dit niet haalbaar is of niet effectief blijkt te zijn, kunnen ook chemische methoden worden toegepast.

Deze workshops behandelen onder andere het herkennen en identificeren van plagen en natuurlijke vijanden, en het opstellen van bouwplannen volgens het ICM-concept. Gedurende de workshops zal de ICM-strategie op een interactieve manier toegepast worden op jouw eigen bedrijfssituatie.

Houd 5 september vrij in je agenda en neem deel aan deze ICM- velddag bij de WUR Proefboerderij i in Vredepeel. Voor verdere details over het programma en om je aan te melden, bezoek de website van BO Akkerbouw.