Projecten

Klimaat & energie
Klimaat & energie
Bodem
Bodem
Plant<wbr>gezondheid
Plantgezondheid

Eigen projecten

Onkruid Platforms

Onkruid Platforms

Het beheersen van onkruid is een voorwaarde voor een rendabele en gezonde teelt. De beschikbaarheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen neemt af. Op de onkruidplatforms gaan we op zoek gaan naar werkbare alternatieven.

DataCollectief

DataCollectief

In de akkerbouw worden veel data al verzameld, op gewasniveau en binnen productieketens. Maar deze data gewas overstijgend delen gebeurt nog weinig. Meer data delen, betekent beter inzicht in zaken die de teelt beïnvloeden. Zo kunnen telers beter maatregelen nemen om de teelt te sturen op bouwplanniveau.

Sneller meer mechanische onkruidbeheersing

Sneller meer mechanische onkruidbeheersing

Door veranderingen in wetgeving en toelatingen wordt het steeds belangrijker om nieuwe manieren van mechanische onkruidbeheersing toe te passen.

Bodem en Bemesting

Bodem en Bemesting

Vanuit Groeikracht Cosun willen we telers ondersteunen bij krijgen van inzicht over de stikstofvoorraad op hun percelen. Middels een project gedurende vier jaar gaan we samen met onze telers in kaart brengen waar we nog efficiënter de N-bemesting in kunnen zetten, om samen tot doelgerichte oplossingen voor een toekomstbestendige teelt te komen.

Inspiratieboerderijen

Inspiratieboerderijen

We zien in de akkerbouw talloze nieuwe innovaties en ingrepen de ronde doen. Dat is interessant, maar zorgt op zichzelf niet voor verandering. Daarom heeft Groeikracht Cosun de Inspiratieboerderijen in het leven geroepen: plekken waar we de nieuwste technieken demonstreren en bespreken.


Participerende projecten

Natuurakker 2.0

Natuurakker 2.0

Hoe kan de akkerbouw minder afhankelijk worden van gewasbeschermingsmiddelen? Met een zevenjarig experiment willen we in beeld brengen of dat lukt via strokenteelt. Dat moet meer biodiversiteit en een weerbaarder gewas opleveren. Als het goed is kan zo’n perceel na verloop van tijd toe met minder chemische gewasbescherming.