DataCollectief

In de akkerbouw worden veel data al verzameld, op gewasniveau en binnen productieketens. Maar deze data gewas overstijgend delen gebeurt nog weinig. Meer data delen, betekent beter inzicht in zaken die de teelt beïnvloeden. Zo kunnen telers beter maatregelen nemen om de teelt te sturen op bouwplanniveau.

Drie coöperaties, Cosun, Avebe en Agrifirm, willen de waarde van data tastbaar maken voor telers. Ze willen data ontsluiten en combineren, zodat akkerbouwers er hun voordeel mee kunnen doen gedurende de teelt. Om dit in praktijk te brengen is de pilot DataCollectief gestart samen met een groep ondernemers uit noordoost Nederland.

Waarom?
In de agrarische sector zijn steeds meer gegevens beschikbaar door de inzet van technologie en nieuwe combinaties tussen databronnen. Dat kan heldere inzichten geven in de kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid van bedrijven. Alleen, in de akkerbouw maken ondernemers nog weinig gebruik van die data. Het uitwisselen, combineren en analyseren van de betekenis van data voor de bedrijfsvoering komt moeizaam van de grond – vooral op bouwplanniveau. Het is nog lastiger voor telers, omdat het datalandschap vaak versnipperd is; iedere leverancier beheert een deel van de data en het delen en combineren is niet eenvoudig georganiseerd. Tegelijkertijd staat de teelt van verschillende gewassen onder druk. Gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen, er komt meer regelgeving voor duurzaamheid en partijen in de afzetketen en de maatschappij willen transparantie over de manier waarop de akkerbouw produceert. Project DataCollectief wil de verzamelde data van waarde laten zijn voor deze uitdagingen, en daarom worden de krachten van de drie coöperaties gebundeld.

Wat doen we?

  • Ongeveer vijftien telers die lid zijn van Cosun, Avebe en Agrifirm uit het noordoosten van Nederland (daar overlappen de coöperaties elkaar het meest) worden benaderd om in deze pilot te deel te nemen.
  • Zij worden gevraagd data beschikbaar te stellen waarmee nadere analyses gedaan worden. Dit gaat verder dan data die gekoppeld is aan adviessystemen. Zo worden geo-data en teelthandelingen ook meegenomen.
  • Daarnaast maken we gebruik van de beschikbare gegevens uit de bestaande teeltregistratiesystemen van de verschillende teelten en van andere databronnen die beschikbaar zijn.
  • Deelname van de telers is vrijwillig, maar voorwaarde is wel dat zij alle relevante data delen met Cosun, Avebe en Agrifirm (onder meer adviezen, toegepaste teeltmaatregelen, opbrengsten en kwaliteiten).
  • Het delen van data zal gefaciliteerd worden door JoinData. Dit is een betrouwbaar platform om data te delen en datastromen te beheren door de telers en de coöperaties.

Wat willen we bereiken?

  • Het verbinden van ondernemers via hun data, om beter advies op bouwplanniveau te kunnen geven.
  • Meer duurzaam rendement realiseren voor deelnemende telers.
  • Vaststellen of ingrepen voor vermindering van bijvoorbeeld milieubelasting haalbaar zijn.
  • Een vergelijking maken tussen percelen op het vlak van rendementsvergelijking.
  • Telers bekend maken met JoinData en het ‘Mijn JoinData’ dashboard.