Bodem en Bemesting

Vanuit Groeikracht Cosun willen we telers ondersteunen bij krijgen van inzicht over de stikstofvoorraad op hun percelen. Middels een project gedurende vier jaar gaan we samen met onze telers in kaart brengen waar we nog efficiënter de N-bemesting in kunnen zetten, om samen tot doelgerichte oplossingen voor een toekomstbestendige teelt te komen.

Dit project is opgegaan in het grotere N-mineraalmetingen project. Meer informatie hierover kun je vinden op deze pagina.

De aanleiding van dit project is dat steeds meer telers inzicht willen op het gebied van bemesting en nitraat. Door vlak voor (in het voorjaar) en vlak na de teelt (in het najaar) N-mineraal metingen te doen op verschillende percelen, hebben we een indicatie welke invloed de teelt heeft op de stikstofhuishouding en waar er nog aandachtspunten liggen.

Representatie

Voor het project selecteren we een aantal percelen verdeeld over Nederland. We selecteren telers met verschillende teelten, op verschillende gronden, in verschillende regio’s. Op de percelen wordt op vier verschillende punten een N-min monster genomen, op drie dieptes: 0-30, 30-60 en 60-90cm. Na 4 jaar hebben we een dataset opgebouwd uit 3.840 monsters. Op basis hiervan kunnen we met de telers in gesprek, enerzijds ten aanzien van een stuk bewustwording, en anderzijds om te kijken waar er nog mogelijkheden liggen om de stikstof efficiëntie te verhogen – zonder dat dit ten koste gaat van rendement. Zo werken we samen aan toekomstbestendige teelten van Groeikracht Cosun.

Externe links
  • Handboek bodem en bemesting – op de website van het Handboek Bodem en Bemesting kun je al kennismaking met de bemestingsrichtlijnen en methoden die zorgen voor een goede stikstofhuishouding. Per gewas zie je welke handelingen tot welk effect leiden.
  • Ingestuurde vragen webinar ‘Handvatten voor minimale uitspoeling’ – op 9 maart vond het eerste Groeikracht webinar over stikstofbemesting plaats, waar kijkers hun vragen konden insturen. In dit vraag- en antwoordendocument lees je de uitleg over vragen die wij binnenkregen.

Gerelateerd nieuws

Suikerbieten vanaf 1 november winterteelt op zand en löss
Nieuws

Suikerbieten vanaf 1 november winterteelt op zand en löss

30 mei 2023
Ondanks diverse gesprekken met LNV blijft het ministerie bij het besluit dat suikerbieten op zand- en lössgrond alleen bij oogst vanaf 1 november een winterteelt is in het kader van het 7e Actie Programma Nitraatrichtlijn (kortweg 7e APN). Voor kleigrond zijn geen beperkingen voor suikerbietenteelt in verband met het 7e APN.
Doe mee en maak gebruik van de internetconsultatie over de gewaslijsten van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn!
Nieuws

Doe mee en maak gebruik van de internetconsultatie over de gewaslijsten van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn!

10 november 2022
Tot 18 november kunt u reageren op de internetconsultatie over de Gewaslijsten 7e APN (Actieprogramma Nitraatrichtlijn) vanggewassen en winterteelten van het Ministerie van LNV.