Toekomstgerichte onkruidbeheersing

Onkruid vormt een bedreiging voor een rendabele teelt. We ondersteunen de ontwikkelingen van technieken zoals wiedeggen, schoffelen en robotisering en we zetten in op het beperken van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Aanleiding en doel

Het is een grote uitdaging om onkruiden in suikerbieten en cichorei in de toekomst effectief te kunnen blijven beheersen. Van een groot aantal herbiciden vervalt de toelating of is herregistratie onzeker. De hogere eisen voor driftreductie, resistentieontwikkeling in onkruiden en uitdagende groeiomstandigheden maken het gebruik van chemische onkruidbeheersing minder bedrijfszeker. Daarnaast staat het maatschappelijke draagvlak voor het gebruik van chemische middelen onder druk. We willen daarom onkruidbeheersing op een toekomstgerichte manier inrichten.

Inmiddels ligt er een doelstelling vanuit de Europese Farm-to-Fork strategie om in 2023 53% van de actieve stoffen in gewasbeschermingsmiddelen te reduceren ten opzichte van 2015-2017. Ongeveer 80% van de actieve stoffen bevinden zich op dit moment in deze teelten in herbiciden. Het doel van Toekomstgerichte Onkruidbestrijding (TGO) is het versnellen van de ontwikkeling en inzet van geïntegreerde onkruidbestrijding in suikerbieten en cichorei. Zo bieden we telers perspectief bij de toenemende uitdagingen in onkruidbeheersing in suikerbieten en cichorei.

 

Praktijkervaring opdoen: Groeikracht Cosun Onkruid Platform

Ben je op zoek naar de data waarop de dmonstratiedagen dit jaar plaatsvinden, en wil je je aanmelden? Ga dan naar deze pagina.

In 2021 is in Zuidoost-Nederland met enthousiaste telers het eerste Groeikracht Cosun Onkruid Platform opgericht, om oplossingen in de praktijk te demonstreren. Dit eerste onkruid platform heeft ons laten zien dat mechanische onkruidbestrijding, al dan niet in combinatie met chemie, goed mogelijk is. In 2022 is het Groeikracht Cosun Onkruid Platform uitgebreid naar drie locaties in Nederland: één op de noordelijke dalgrond, één op het zuidoostelijk zand en één op de zuidwestelijke klei. Door op meerdere locaties in Nederland praktijkproeven aan te leggen en te experimenteren met mechanische onkruidbeheersing kunnen we aandacht hebben voor regionale uitdagingen zoals korstvorming of een stuifdek.

 

Wat doen we? / De aanpak

Op elk onkruid platform worden verschillende combinaties van mechanische en geïntegreerde onkruidbestrijding uitgevoerd. Wiedeggen en schoffelen zijn vaste strategieën die op elke locatie terugkomen. Daarnaast is er ruimte voor fabrikanten om nieuw ontwikkelde machines te testen. Samen met het IRS worden alle strategieën beoordeeld op effectiviteit om aan het einde van het seizoen conclusies en ervaringen te kunnen delen. Tijdens het seizoen worden diverse demo’s georganiseerd waar telers worden uitgenodigd om de onkruid platforms te bezoeken. In deze veldbijeenkomsten worden kennis en ervaringen uitgewisseld en concepten van geïntegreerde onkruidbeheersing getoond.

 

Ervaringen tot nu toe

Op basis van de ervaringen op de platforms zijn er een aantal lessen die we al kunnen delen:

  • Er moet bij de zaaibedbereiding al rekening worden gehouden met mechanische onkruidbestrijding met vlaklegging.
  • Een snelle en egale opkomst is belangrijk voor een succesvolle mechanische onkruidbeheersing.
  • Het is belangrijk dat alle machines op dezelfde werk- en spoorbreedte staan.
  • Er kan maximaal een ‘normale’ onkruiddruk aanwezig zijn om onkruiden mechanisch te beheersen.
  • Wortelonkruiden en grassenbestrijding blijven mechanisch lastig te bestrijden.
  • De timing is essentieel, de afhankelijkheid van het weer is daarmee groter dan bij chemische beheersing.

 

Video mechanische onkruidbestrijding – demodag zuidoost

 

 

Onderdeel praktijkprogramma LNV

Het project ‘Toekomstgerichte onkruidbeheersing in suikerbieten en cichorei’ maakt deel uit van het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’. Hierin werken het ministerie van LNV en LTO Nederland samen aan diverse pilots als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Dit project wordt medegefinancierd door het ministerie van LNV en loopt nog tot 2025.

Actueel nieuws

Webinar Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG)
Nieuws

Webinar Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG)

20 maart 2023
Diverse partijen vanuit wetenschap, bedrijfsleven, de keten, certificerende instellingen en maatschappelijke organisaties spraken elkaar op dinsdag 7 maart over de Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG) en hoe deze tool in de praktijk gebruikt kan worden.
Cosun Onkruid Platform Limburg
Nieuws

Cosun Onkruid Platform Limburg

15 juli 2022
Op 7 juni jl. organiseerde het Cosun Onkruid Platform in Limburg een demonstratie mechanische onkruidbestrijding voor suikerbieten en cichorei. Het was een informatieve en inspirerende dag!
Terugblik inspiratiemiddag Cosun onkruid platform
Nieuws

Terugblik inspiratiemiddag Cosun onkruid platform

10 mei 2022
Op 10 maart jl. vond de inspiratiemiddag van het Cosun onkruid platform plaats. Toekomstgerichte onkruidbeheersing voor suikerbieten en cichorei stond hierbij centraal.

Partners