Toekomstgerichte onkruidbeheersing

Onkruid vormt een bedreiging voor een rendabele teelt. We ondersteunen de ontwikkelingen van technieken zoals wiedeggen, schoffelen en robotisering en we zetten in op het beperken van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Aanleiding en doel

Het is een grote uitdaging om onkruiden in suikerbieten en cichorei in de toekomst effectief te kunnen blijven beheersen. Van een groot aantal herbiciden vervalt de toelating of is herregistratie onzeker. De hogere eisen voor driftreductie, resistentieontwikkeling in onkruiden en uitdagende groeiomstandigheden maken het gebruik van chemische onkruidbeheersing minder bedrijfszeker. Daarnaast neemt de maatschappelijke kritiek op het gebruik van chemische middelen toe. We willen daarom onkruidbeheersing op een toekomstgerichte manier inrichten.

Groeikracht Cosun volgt de doelstelling vanuit de Europese Farm-to-Fork strategie om in 2030 53% van de actieve stoffen in gewasbeschermingsmiddelen te reduceren ten opzichte van 2015-2017. Ongeveer 80% van de aangetroffen actieve stoffen bevinden zich in herbiciden. Het doel van Toekomstgerichte Onkruidbestrijding is het versnellen van de ontwikkeling en inzet van geïntegreerde onkruidbestrijding in suikerbieten en cichorei. Zo bieden we telers perspectief bij de toenemende uitdagingen in onkruidbeheersing in suikerbieten en cichorei.

 

Groeikracht Cosun Onkruid Platforms

Bekijk hier de aankondiging en aanmeldpagina van afgelopen jaar.

In 2021 is in Zuidoost-Nederland met enthousiaste telers het eerste Groeikracht Cosun Onkruid Platform opgericht, om oplossingen in de praktijk te demonstreren. Dit onkruid platform liet ons zien dat mechanische onkruidbestrijding, al dan niet in combinatie met chemie, goed mogelijk is. In 2022 is het Groeikracht Cosun Onkruid Platform uitgebreid naar drie locaties in Nederland: één op de noordelijke dalgrond, één op het zuidoostelijk zand en één op de zuidwestelijke klei. In 2023 is er ook een locatie in het noordoosten toegevoegd. Door op meerdere locaties in Nederland praktijkproeven aan te leggen en te experimenteren met mechanische onkruidbeheersing hebben we aandacht voor regionale uitdagingen zoals korstvorming of een stuifdek.

Aanpak

Op elk onkruid platform worden verschillende combinaties van mechanische en geïntegreerde onkruidbestrijding uitgevoerd. Wiedeggen en schoffelen zijn vaste strategieën die op elke locatie terugkomen. Daarnaast is er ruimte voor fabrikanten om nieuw ontwikkelde machines te testen. Samen met het IRS worden alle strategieën beoordeeld op effectiviteit om aan het einde van het seizoen conclusies en ervaringen te kunnen delen. Tijdens het seizoen worden diverse demo’s georganiseerd waar telers worden uitgenodigd om de onkruid platforms te bezoeken. In deze veldbijeenkomsten worden kennis en ervaringen uitgewisseld en concepten van geïntegreerde onkruidbeheersing getoond.

 

Ervaringen tot nu toe

Op basis van de ervaringen op de platforms zijn er een aantal lessen die we al kunnen delen:

  • Er moet bij de zaaibedbereiding al rekening worden gehouden met mechanische onkruidbestrijding met vlaklegging.
  • Een snelle en egale opkomst is belangrijk voor een succesvolle mechanische onkruidbeheersing.
  • Het is belangrijk dat alle machines op dezelfde werk- en spoorbreedte staan.
  • Er kan maximaal een ‘normale’ onkruiddruk aanwezig zijn om onkruiden mechanisch te beheersen.
  • Wortelonkruiden en grassenbestrijding blijven mechanisch lastig te bestrijden.
  • De timing is essentieel, de afhankelijkheid van het weer is daarmee groter dan bij chemische beheersing.

 

Sfeerimpressie Onkruid Platform – demodag noordoost

 

Onderdeel praktijkprogramma LNV

Het project ‘Toekomstgerichte onkruidbeheersing in suikerbieten en cichorei’ maakt deel uit van het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’. Hierin werken het ministerie van LNV en LTO Nederland samen aan diverse pilots als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Dit project wordt medegefinancierd door het ministerie van LNV en loopt nog tot 2025.

Actueel nieuws

Subsidie voor telers die investeren in duurzame gewasbescherming!
Nieuws

Subsidie voor telers die investeren in duurzame gewasbescherming!

23 augustus 2023
Maak gebruik van de nieuwe Subsidie Geïntegreerde gewasbescherming van de RVO! Telers die willen investeren in mechanische onkruidbestrijding kunnen zich nu inschrijven voor een nieuwe RVO-regeling, bij investeringen van minimaal €5.000. De subsidieregeling gaat open vanaf 1 september.
Campagne #Emissiereductiesprint: samenwerken om emissies te reduceren
Nieuws

Campagne #Emissiereductiesprint: samenwerken om emissies te reduceren

05 juni 2023
Om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen, zijn BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland gestart met de campagne #Emissiereductiesprint. Onderzoek wijst uit dat akkerbouwers vooral inzetten op driftreductie - maar er is nog een hoop te winnen bij het reduceren van afspoeling, uitspoeling en erfemissie. Daarom bundelen zij kennis over de meest effectieve maatregelen in: de Emissiereductiesprint!
Webinar Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG)
Nieuws

Webinar Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG)

20 maart 2023
Diverse partijen vanuit wetenschap, bedrijfsleven, de keten, certificerende instellingen en maatschappelijke organisaties spraken elkaar op dinsdag 7 maart over de Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG) en hoe deze tool in de praktijk gebruikt kan worden.

Partners