Projectdossier

Toekomstgerichte onkruidbeheersing

Als je niet meer kunt bouwen op de beschikbaarheid van voldoende herbiciden en de maatschappij heeft daar steeds meer problemen mee, hoe hou je dan je akkers onkruidvrij?

Samen met LTO Nederland en ongeveer vijftien leveranciers van mechanische onkruidbestrijders onderzoeken we op demopercelen welke methodes goed werken, duurzaam én rendabel zijn.

We streven ernaar om geïntegreerde onkruidbeheersing breed in te voeren in de teelt van suikerbieten en cichorei. Daarom zijn we gestart met het Cosun Onkruid Platform, hier testen we diverse technische mogelijkheden op een aantal demopercelen.

Demopercelen toekomstgerichte onkruidbeheersing
In 2021 is in Zuidoost-Nederland met enthousiaste telers het eerste Cosun Onkruid Platform voor toekomstgerichte onkruidbeheersing opgericht. LTO Nederland ondersteunt dit platform. Samen toetsen we verschillende vormen en methodes van geïntegreerde onkruidbeheersing, combinaties van mechanische en chemische onkruidbeheersing. Alle leveranciers en ontwikkelaars van mechanische of precisie chemische technieken zijn hiervoor uitgenodigd. Het platform blijft tot 2025 bestaan. Vanaf 2022 hopen we ook in andere regio’s dergelijke demopercelen te kunnen openen.

Waarom?
Het is een grote uitdaging om onkruiden in suikerbieten en cichorei in de toekomst effectief te kunnen blijven beheersen. Van een groot aantal herbiciden vervalt de toelating of is herregistratie onzeker. De hogere eisen voor driftreductie, resistentieontwikkeling in onkruiden en uitdagende groeiomstandigheden maken het gebruik van chemische onkruidbeheersing minder bedrijfszeker. Daarnaast krijgt de akkerbouw veel maatschappelijke kritiek op het gebruik van chemische middelen.

Wat doen we?

 • Met enthousiaste telers hebben we in 2021 het Cosun Onkruid Platform ingericht.
 • Op jaarlijks terugkerende demopercelen suikerbieten en cichorei bij de telers die aan het platform meedoen, toetsen en demonstreren we concepten voor geïntegreerde onkruidbeheersing.
 • De agrarische dienst van Sensus, IRS en Cosun Beet Company begeleiden de telers met teelttechnische ondersteuning op de demopercelen en bij de beoordeling van de effectiviteit van de methodes.
 • We organiseren in de regio veldbijeenkomsten voor de deelnemende telers om technieken bij elkaar in werking te zien.
 • We delen kennis over de mogelijkheden van geïntegreerde onkruidbeheersing.
 • We bieden een podium aan telers die in ontwikkeling voorop lopen.
 • We maken een up-to-date overzicht van beschikbare technieken voor de regio.
 • We bieden begeleiding en ondersteuning bij gezamenlijke inkoop.

 Wat willen we bereiken?

 • Bestaanszekerheid en grondstofzekerheid borgen door oplossingen te bieden voor de uitdagingen onkruid te beheersen met minder chemie, met behoud van maximaal resultaat.
 • Met innovatieve technieken de inzet van mechanische en chemische onkruidbestrijding preciezer en effectiever maken.
 • Geïntegreerde onkruidbeheersingsmethoden vinden die voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Voldoende effectief.
  • Onkruidvrij product afleveren mogelijk.
  • Geen verhoogde onkruiddruk.
  • Gericht op perceelspecifieke kenmerken.
  • Lagere inzet van actieve stof en lagere milieubelasting.
  • Kostenefficiënt.
  • Past in een bouwplan-brede systeemaanpak voor onkruidbeheersing.
Lees meer Lees minder

Actueel nieuws

Partners