Campagne #Emissiereductiesprint: samenwerken om emissies te reduceren

05 juni 2023

Campagne #Emissiereductiesprint: samenwerken om emissies te reduceren

Om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen, zijn BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland gestart met de campagne #Emissiereductiesprint. Onderzoek wijst uit dat akkerbouwers vooral inzetten op driftreductie - maar er is nog een hoop te winnen bij het reduceren van afspoeling, uitspoeling en erfemissie. Daarom bundelen zij kennis over de meest effectieve maatregelen in: de Emissiereductiesprint!

Dit bericht is geschreven op basis van het nieuwsbericht van onze partner BO Akkerbouw.

 

Kennis en handelingsperspectief

Met Groeikracht werken we hard aan het thema plantgezondheid. Daar hoort bij dat we nadenken over de beste manier om met reststoffen om te gaan. We vinden het daarom belangrijk om aandacht te roepen voor initiatieven zoals deze. LTO Nederland, BO Akkerbouw en DAW verspreiden met #Emissiereductiesprint al langer goede praktijkvoorbeelden om emissie tegen te gaan. Dit krijgt nu een extra impuls. Door kennis, tips en inspiratie via een online mediacampagne actief naar de doelgroepen te brengen, zetten de initiatiefnemers in op minder emissie via erf, perceel en drift.

#Emissiereductiesprint volgen!

Alle informatie over de #Emissiereductiesprint kun je vinden op de website, www.emissiereductiesprint.nu.Om gemakkelijk te zien wat er wordt gedeeld in het kader van de Emissiereductiesprint, kun je de hashtag volgen op Twitter en Linkedin. De campagne #Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten en het DAW Kennisprogramma. De online mediacampagne is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het LTO Noord Innovatiefonds.

Webinar

In maart organiseerden de initiatiefnemers het webinar ‘Middelenpakket uit de sloot’. Hier werden onder andere de laatste bevindingen van onderzoek naar uitspoeling en emissie van gewasbeschermingsmiddelen gedeeld, en werd het belang onderstreept van het reduceren hiervan. Elke keer dat er gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater worden gevonden, vormt namelijk een bedreiging voor de toekomstige toelating van middelen.

Meer weten? Het webinar kun je hier in zijn geheel terugkijken.