Webinar Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG)

20 maart 2023

Webinar Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG)

Diverse partijen vanuit wetenschap, bedrijfsleven, de keten, certificerende instellingen en maatschappelijke organisaties spraken elkaar op dinsdag 7 maart over de Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG) en hoe deze tool in de praktijk gebruikt kan worden.

BO Akkerbouw, LTO Nederland, GroentenFruit Huis en Royal FloraHolland hebben, samen met IDH en Natuur&Milieu, het initiatief genomen om de MIG af te ronden en verder te brengen zodat deze in dagelijkse praktijk op o.a. teeltbedrijven gebruikt kan worden.

Met de MIG tool kunnen boeren en tuinders hun milieu-impact omtrent gewasbeschermingsmiddelen in kaart brengen. Door meer inzicht te krijgen in de milieu-impact van de middelen, kunnen akkerbouwers en hun adviseurs deze mogelijk verlagen. Meer weten over de MIG tool, hoe het verdere ontwikkeltraject eruitziet en wanneer deze tool gebruikt kan worden?

Bekijk het webinar Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG) nu terug