(Afgerond) ICM-velddag Vredepeel 5 september

(Afgerond) ICM-velddag Vredepeel 5 september

Van onze kennispartner BO Akkerbouw.

Aanmelden

Meld je hier aan! Deelname is kosteloos.

Dinsdag 5 september wordt er in Vredepeel een ICM-velddag georganiseerd voor akkerbouwers, erfbetreders en andere belangstellenden. De dag wordt mede georganiseerd vanuit de PPS Akkerbouw op Zand en gaat vooral over het inzetten van Integrated Crop Management (ICM*) in de praktijk.

Programma

Er kan gekozen worden uit het ochtend- of het middagprogramma. Beide dagdelen zien er qua programma en inhoud hetzelfde uit. Het ochtendprogramma begint om 09.00 uur (inloop vanaf 08.30 uur) en het middagprogramma start om 13.30 uur (inloop 13.00 uur). Daarvoor of daarna kun je netwerken en genieten van een snack.

De ICM-velddag start met een plenair gedeelte en daarna worden er 5 workshops gegeven waar je in kleine groepjes langs gaat. Bij elke workshop wordt nagedacht welke mogelijkheden de 5 verschillende pijlers van ICM bieden:

  1. Bouwplan (gewassen); gewasrotatie in tijd en ruimte, wat is een goede volgorde voor jouw situatie?
  2. Robuuste rassen; kies je voor het ras met de hoogste opbrengst, of kies je voor resistenties tegen ziektes? Wat zijn jouw mogelijkheden?
  3. Bodembeheer; hoe laat jij de bodem voor je werken?
  4. Monitoring en evaluatie; welke beslissingsondersteunende maatregelen zet jij in?
  5. Gerichte bestrijding; welke opties zijn er? Welke afweging wordt gemaakt bij de middelenkeus? En hanteer je schadedrempels

Vervolgens wordt er plenair afgesloten met de vraag hoe ICM nu toegepast kan worden in de praktijk. Tijdens de workshops krijgen deelnemers vragen mee over welke keuzes ze zouden maken voor specifieke teeltsituaties en wordt inzichtelijk gemaakt welke consequenties deze keuzes hebben.

* Meer weten over ICM? In dit document van de WUR vind je alle uitleg.

Gegevens

5 september
Vredepeel
Vredeweg 1c, 5816 AJ