Biodiversiteitmonitor Akkerbouw gelanceerd!

17 februari 2023

Biodiversiteitmonitor Akkerbouw gelanceerd!

Op 14 februari lanceerde BO Akkerbouw, onder leiding van André Hoogendijk, de Biodiversiteitmonitor Akkerbouw (BMA). In een bijeenkomst met zo’n 150 betrokkenen uit de gehele akkerbouwsector is het eerste exemplaar van de BMA door Tineke de Vries, voorzitter vakgroep akkerbouw bij LTO Nederland, aangeboden aan Jan-Kees Goet, secretaris generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De BMA is een gezamenlijke ontwikkeling van BO Akkerbouw, Rabobank, Provincie Groningen en Wereld Natuurfonds. De monitoring gebeurt aan de hand van 8 KPI’s die de partijen hebben ontwikkeld om zo goed mogelijk inzichtelijk te maken wat boeren doen aan, en wat het effect is op biodiversiteit op de akker. Tineke de Vries (LTO) haar boodschap aan LNV daarbij: “Zorg dat er geen wildgroei van KPI’s ontstaat. De overheid doet er goed aan om vanuit deze BMA als basis te nemen voor verdere ontwikkeling. En ga sturen op doelen met een voldoende juridische basis.”

Doelgerichte aanpak mogelijk maken

Tijdens de bijeenkomst werd meermalen bekrachtigd dat het sturen op doelen een betere aanpak is dan sturen met middelen. Zowel de akkerbouwsector als ketenpartijen en ook het ministerie beamen dit. Natasja Oerlemans van WWF: “We zijn heel blij dat er nu een wetenschappelijk opgestelde monitor is die concrete handvatten voor akkerbouwers biedt. Ik zie dit als een randvoorwaarde om nu te versnellen in herstel van de biodiversiteit. En dat sluit ook naadloos aan bij de doelen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.”

Gestapelde beloning

Het verdienvermogen van de boer kon tijdens paneldiscussie niet onbesproken blijven. Er werd gesproken over de ‘gestapelde beloning’ – ketenpartners als Cosun, Avebe, Agrifirm en VAVI werken aan een opzet waarin ketenpartijen, boeren en overheid allen delen in het belonen van biodiversiteitsinzet en -herstel. Daarin is de BMA een belangrijk instrument, laat akkerbouwer Jan Reinier de Jong bezig: “Dit is een heel goed middel om te sturen en ook om inzichtelijk te maken wat we bereiken. En daarmee hopen we ketenpartijen, inclusief de retail, ook uit te dagen om via de verbetering van scores ook een beloning voor de boer te gaan leveren.”

Meer informatie