Doe mee aan de internetconsultatie!

01 oktober 2021

Doe mee aan de internetconsultatie!

Doe mee en laat je stem horen over het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn bij de internetconsultatie. Deel je ervaringen en oplossingen hier.

Laat je stem horen!

Samen sterk voor aansluiting bij de boerenpraktijk!

Sinds 6 september is de internetconsultatie opengesteld over het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn?

De Europese Nitraatrichtlijn is erop gericht de waterkwaliteit in heel Europa te beschermen door te voorkomen dat nitraten uit agrarische bronnen het grond- en oppervlaktewater verontreinigen en door goede landbouwpraktijken te stimuleren. Het kabinet is verplicht elke vier jaar aan te geven welke maatregelen de lidstaat Nederland zal nemen om de benodigde verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit te bereiken. De hiertoe voorgestelde maatregelen zijn opgenomen in het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Waarom is het belangrijk voor u en voor Cosun?

Cosun onderschrijft het belang van een goede waterkwaliteit. De afgelopen jaren zijn er al veel stappen gezet door de sector en in het grootste gedeelte van het land is de grondwaterkwaliteit op orde. De voorgestelde maatregelen zijn echter te generiek, missen aansluiting bij de boerenpraktijk en hebben een grote impact op het verdienvermogen van de telers, de verwerkingskosten en de concurrentiepositie van onze sector. We willen de minister laten zien dat het ook anders kan. Daarom roept Cosun haar telers op om mee te doen en hun stem te laten horen, want samen staan we sterker om te komen tot oplossingen die aansluiten bij de boerenpraktijk!

In onderstaand downloadbaar formulier kun je je ervaringen met beleid rondom bemesting en waterkwaliteit invullen. En heb je een oplossing waarmee we de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit kunnen verbeteren? Deel ze dan ook in dit formulier.

Download formulier