Erfemissie onderbelicht in emissieaanpak door akkerbouwers

21 april 2021

Erfemissie onderbelicht in emissieaanpak door akkerbouwers

BO Akkerbouw maakte voor akkerbouwers een top tien van praktische maatregelen om erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren. Het is onderdeel van het Actieplan Plantgezondheid.

Bij veel akkerbouwers is de emissieroute van gewasbeschermingsmiddelen via het erf onvoldoende in beeld, blijkt uit een representatieve enquête van AgriDirect in opdracht van BO Akkerbouw. De tips om erfemissie tegen te gaan moeten daar verandering in brengen. 

Cosun is direct betrokken bij BO akkerbouw en de uitvoering van Actieplan Plantgezondheid. In het dossier Actieplan Plantgezondheid vind je de interactieve top tien erfemissiemaatregelen en de Erfemmissiescan.