Extra onderzoek vergelingsziekte

27 oktober 2022

Extra onderzoek vergelingsziekte

Het ministerie van LNV heeft subsidie beschikbaar gesteld voor een door Cosun opgesteld plan Aanpak Vergelingsziekte Bieten (AVB). De financiering voor dit plan betreft 50% van de totaalkosten van bijna €600.000 en is onderdeel van een pakket van projecten in het kader van het Uitvoeringsprogramma toekomstvisie gewasbescherming 2030.

Vergelingsziekte in suikerbieten wordt veroorzaakt door verschillende virussen die worden overgebracht door bladluizen. In Nederland komen drie verschillende virussen voor. In de suikerbietenteelt kunnen vergelingsvirussen tot wel 50% schade veroorzaken. Het plan AVB bevat vier verschillende onderdelen:

  • De inzet van resistente/tolerante suikerbietrassen voor vergelingsziekte;
  • het bevorderen van ouderdomsresistentie bij suikerbietrassen;
  • de inzet van nieuwe insecticiden in het pillenzaad van suikerbieten, en;
  • de optimalisatie van de bestaande bladluiswaarschuwingsdienst.

Het Instituut voor Rationele Suikerproductie (IRS) voert een belangrijk deel van de onderzoeken uit. Het project loopt tot en met 2025.

Er is een oplossingsrichting voor de lange en korte termijn nodig. Dit plan van aanpak is bedoeld voor de lange termijn. Voor de korte termijn vraagt Cosun vrijstellingen aan voor de toepassing van specifieke insecticiden, zodat telers bladluizen voldoende kunnen bestrijden.