Groeikracht en Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

28 juni 2021

Groeikracht en Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

Op woensdag 23 juni hebben André Hoogendijk (BO Akkerbouw) en Esther Veldhuis (ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit) een intentieverklaring ondertekend voor de start van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Cosun is een van de partners in dit nieuwe netwerk.

Het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw verbindt akkerbouwers in hun zoektocht naar steeds duurzamere teeltmethoden. Het netwerk speelt een belangrijke rol in de uitwisseling van kennis en informatie tussen theorie en praktijk.

Het initiatief van BO akkerbouw sluit naadloos aan bij de activiteiten van het Groeikracht initiatief van Cosun. Het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw is een belangrijke schakel tussen nieuwe oplossingen uit het onderzoek en de doorwerking ervan in de praktijk. Binnen Groeikracht wordt juist met veel focus op de praktijk gewerkt aan oplossingen voor de teelt van Cosuntelers. Door kennis en praktijk te combineren en hierin de samenwerking op te zoeken, werken beide initiatieven aan een toekomstbestendige teelt.

Op de foto: André Hoogendijk (BO Akkerbouw) en Esther Veldhuis (ministerie van LNV).
Fotografie door Heijblom Fotografie