Klasseboeren sinds lange tijd weer bezoek op het erf

23 juni 2021

Klasseboeren sinds lange tijd weer bezoek op het erf

Sinds lange tijd kon het weer! Een bezoek van groep 5 van een lokale school aan de familie Van Oorschot in Nieuw-Vossemeer. In kleine groepjes werd kennis gemaakt met allerlei onderdelen van het akkerbouwbedrijf.

De klas ziet letterlijk waar het voedsel vandaan komt. Bij het bezoek aan de familie Van Oorschot leren kinderen hoe o.a. aardappelen en suikerbieten groeien en op welke manier aardappelen van het land komen en opgeslagen worden. Ze komen er spelenderwijs achter in wat voor een producten aardappel en graan allemaal verwerkt is. Het hoogtepunt van het bezoek is van een zelf geoogste aardappel je eigen chips maken. Het programma is zeer afwisselend en er zijn zeker meer bijzonderheden te noemen: kinderen ervaren waar de dode hoek van een tractor is. Ze zoeken naar bodeminsecten en leren meer over het belang van een gezonde bodem. Puzzels en speurtochten maken de beleving compleet.

Klasseboeren is een onderdeel van Platform Boerderijeducatie Nederland. Groeikracht steunt dit initiatief.