Natuurakker gaat het derde jaar in

03 maart 2022

Natuurakker gaat het derde jaar in

In 2020 zijn Cosun, CZAV en akkerbouwer Eugène van den Eijnden, onder begeleiding van de HAS Den Bosch, een meerjarig strokenteeltproject gestart: de Natuurakker. Op 12 hectare wordt zeven jaar lang onderzocht op gewasstroken van 6 meter breed of natuurontwikkeling hand in hand kan gaan met het rendabel telen van voedingsproducten.

De onderbouwing hierbij is dat minder ‘kunstmatig ingrijpen’ nodig is door meer gebruik te maken van natuurlijke plaagbeheersing.

Na het eerste leerjaar in 2020, is het met enkele aanpassingen in 2021 beter verlopen. Al zijn we nog niet waar we willen zijn. De belangrijkste lessen uit het tweede jaar (2021) zijn:

  1. We zoeken nog naar een optimale combinatie van gewassen. Optimaal ook in de zin van rendement. We hebben relatief veel gewassen die op een lager saldopotentieel zitten. Interessant zou kunnen zijn of producten van de Natuurakker een meerwaarde in de markt zouden kunnen opleveren.
    Inmiddels zijn haver, rogge en blauwmaanzaad verdwenen en vervangen door respectievelijk gerst, tarwe en koolzaad. Hiermee hebben we nu twee stroken met gerst en twee stroken met tarwe. De andere gewassen zijn: suikerbieten, cichorei, aardappels, kapucijners en luzerne. Daarnaast is er een strook met struiken en een keverbank geïntegreerd om natuurlijke vijanden te kunnen laten overwinteren.
  2. Strokenteelt is nogal wat bewerkelijker dan gangbare teelt op grotere aaneengesloten oppervlakten. Het vraagt behoorlijk veel van de akkerbouwer om telkens op het juiste moment de juiste dingen in de diverse teelten te doen. De veelheid aan gewassen levert extra complexiteit op.
    Het helpt ook niet mee dat onze Natuurakker in een bocht ligt. Wel mooi om te zien, maar absoluut niet praktisch.
  3. Er lijkt in het tweede jaar sprake van een lagere ziekte- en plaagdruk. Ook is de biodiversiteit toegenomen. In het derde jaar (2022) zullen we nog meer aan monitoring doen om deze veronderstellingen verder te kunnen onderbouwen.

Al met al leren we veel van deze Natuurakker. En zijn we blij met deze mogelijkheid om gedurende zeven jaar te kunnen onderzoeken of we met strokenteelt iets kunnen bieden voor de uitdagingen naar weerbare voedselproductiesystemen van vandaag en morgen.