Precieze waarneming bladschimmels in bieten met sensoren

03 juni 2021

Precieze waarneming bladschimmels in bieten met sensoren

Het landelijke netwerk van bladschimmelsensoren in suikerbieten teelt is uitgebreid naar 650 stuks dit seizoen.

De functionaliteit van de sensoren is uitgebreid met een automatische, perceelspecifieke waarschuwing via de BAS app van Cosun Beet Company. Op basis van perceelhistorie en sensorgegevens ontvangen telers een melding van de app wanneer de infectiekansen verhoogd zijn. Hiermee heeft de bietenteler realtime informatie over de omstandigheden in een bietengewas, waarmee gericht en tijdig schimmels bestrijd worden.