Terugblik inspiratiemiddag Cosun onkruid platform

10 mei 2022

Terugblik inspiratiemiddag Cosun onkruid platform

Op 10 maart jl. vond de inspiratiemiddag van het Cosun onkruid platform plaats. Toekomstgerichte onkruidbeheersing voor suikerbieten en cichorei stond hierbij centraal.

Er waren verschillende (deelnemende) leveranciers, machine fabrikanten, loonwerkers, telers en projectleden aanwezig. Tijdens de inspiratiemiddag werd het “Project Toekomstgerichte onkruidbeheersing 2025” geïntroduceerd. Ook deelden we onze ervaringen van vorig jaar, en hebben we de doelen en acties voor de komende tijd gepresenteerd.

We kijken terug op een interessante middag vol ideeën, discussiemomenten en inspiratie. In onderstaande video kunt u een compacte terugblik van de inspiratiemiddag bekijken.