Tweede jaar van gezamenlijk project de Natuurakker goed gestart

19 april 2021

Tweede jaar van gezamenlijk project de Natuurakker goed gestart

Het project Natuurakker op Landgoed Dassenberg bij Steenbergen is het tweede groeiseizoen ingegaan. De gewassen zijn gezaaid en gepoot en groeien goed. Het zevenjarig experiment moet uitwijzen of rendabele teelt en natuurontwikkeling hand in hand kunnen gaan.

De Natuurakker moet zorgen voor onder meer een rijke biodiversiteit, hoge bodemvruchtbaarheid en (economisch) duurzame voedselproductie.

Op acht hectare worden in stroken van zes meter breed – twee werkgangen – tien gewassen geteeld. Voor 2021 zijn dat kapucijners, cichorei, suikerbieten, aardappelen, haver, winterrogge, wintertarwe, wintergerst, winterkoolzaad en luzerne. Daarnaast wordt vier hectare ingezet voor natuur, onder meer bloemranden en keverbanken, verhoogde stroken met een gras- en kruidenmengsel. 

Veel insecten actief
De Natuurakker ligt op Landgoed Dassenberg, bij Steenbergen, op een perceel van akkerbouwer Eugène van den Eijnden en landeigenaar Henry Deckers. Eugène van den Eijnden: “Dit is het tweede jaar met strokenteelt op deze akker. Vorig jaar was een startjaar. Het is daarom nog wat te vroeg om echt iets over het succes van het eerste jaar te zeggen. We verwachten de eerste objectieve resultaten na dit groeiseizoen. Op dit moment ligt de natuurakker er goed bij. En iedereen kan zien dat er veel insectenactiviteit is, meer dan op een reguliere akker zonder keverbanken.”  

Groene Cirkels
Cosun, CZAV en akkerbouwer Eugène van den Eijnden startten vorig jaar met het project Natuurakker, dat uit de koker komt van HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Vanuit de Groene Cirkels Circulaire Suikerbietenketen werken diverse partijen, zoals de provincie Noord-Brabant, Naturalis en ZLTO met Cosun-businessgroepen samen aan dit zevenjarig project.