Minister Staghouwer bezoekt Cosun Groeikracht

01 juli 2022

Minister Staghouwer bezoekt Cosun Groeikracht

Tijdens het werkbezoek van minister Staghouwer aan het Cosun innovation center op 29 juni j.l. hebben wij de minister, samen met onze partner LEMKEN-Steketee verschillende innovaties laten zien op het gebied van gewasbescherming, datacollectie en -analyse en slimme werktuigen.

Toekomstgerichte akkerbouw

De akkerbouw is continu in beweging. Er zijn uitdagingen op het gebied van bodem, water, klimaat en biodiversiteit. De ‘gereedschapskist’ waarover de telers kunnen beschikken om hun gewassen gezond te telen verliest ‘gereedschappen’. Door het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen wordt het een grotere uitdaging gewassen gezond te houden. Dankzij innovaties kan de ‘gereedschapskist’ weer beter gevuld worden. Daar is faciliterend beleid voor nodig door snellere toelating van nieuwe middelen. Innovaties liggen ook op het gebied van datacollectie en -analyse en op slimme werktuigen. Daarmee kan toekomstgericht geteeld worden met oog voor bodem, water en biodiversiteit.

Cosun Groeikracht
Cosun Groeikracht is een netwerk van de telers van Cosun. Zij telen aardappelen, suikerbieten en cichorei-wortelen. De doelen van Cosun Groeikracht zijn het teeltrendement te verbeteren en de maatschappelijke waardering van onze telers te herstellen c.q. te vergroten. Cosun Groeikracht gaat, samen met de telers, aan de slag om de toekomstbestendigheid van de teelt te verbeteren op het gebied van rendement, bodem en water, biodiversiteit en klimaat. Binnen Cosun Groeikracht delen telers on- en offline hun kennis en ervaring, en implementeren ze innovaties. Cosun Groeikracht vertelt het positieve verhaal van de telers aan de maatschappij. Zo help en wij telers economisch, ecologisch en sociaal te kunnen blijven ondernemen.

Cosun heeft zicht op de gehele suikerbietenteelt in Nederland. Alle percelen zijn in beeld en gegevens daarover worden gebruikt om telers te adviseren. Middels sensoren en beslissingsondersteunende modellen is er zicht op infectiekansen van ziekten en plagen. Telers kunnen de gegevens over hun percelen inzien én aanvullen in het online systeem BAS (Bieten Advies Systeem) – Unitip.

Op het gebied van onkruidbeheersing liggen ook forse uitdagingen. Met name in de cichoreiteelt, maar ook in de bietenteelt. Mechanische onkruidbeheersing kan een oplossing zijn, naast de inzet van onmisbare herbiciden. Op dit moment vinden in Nederland diverse proeven plaats, waarin de mechanische onkruidbeheersing in diverse stadia van de groei wordt gecombineerd met minimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Partner aan het woord: LEMKEN-Steketee 

Europa heeft zichzelf hoge doelen opgelegd op het gebied van duurzame landbouw. Hiervoor wil de Europese Commissie dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen de komende tien jaar fors afneemt.

De Nederlandse landbouwmechanisatie kan hierin een voortrekkersrol gaan vervullen. LEMKEN-Steketee ontwikkelt en produceert mechanische onkruidbestrijdingsmachines in Nederland. Daarmee kan de inzet van chemische herbiciden drastisch gereduceerd worden, want er zijn vele mogelijkheden en oplossingen voor problemen die we met techniek en hightech kunnen oplossen. Daarom investeert het Duitse familiebedrijf LEMKEN volgend jaar in een nieuwe fabriek voor alternatieve onkruidbestrijding in Nederland. Ook is er besloten om extra te investeren in productontwikkeling, om innovatie te stimuleren en de unieke Nederlandse kennis optimaal in te zetten. Het toepassen van kunstmatige intelligentie is een goed praktijkvoorbeeld. De Steketee IC-Weeder is in staat om onkruid van suikerbieten te onderscheiden en kan daarom heel precies om de suikerbieten heen schoffelen. Met deze techniek kan een teler de met herbiciden behandelde oppervlakte aanzienlijk terugbrengen en is een besparing van 50 tot 75% van chemische bestrijdingsmiddelen mogelijk.