Neem contact op met deze Inspiratieboer

Joost Derks

06 – 53947683
joost@derksgewasbescherming.nl
Oosterheidestraat 6, Volkel

Inspiratieboererij Volkel

De Inspiratieboerderij Volkel bevindt zich op het erf van Derks Gewasbescherming, onder leiding van Joost Derks. In 2023 werd deze Inspiratieboerderij geopend en kwamen er op diverse kennisdagen en grotere evenementen bezoekers langs. Er wordt ervaring opgedaan met toepassingen zoals de FarmDroid, Phytobac en spotsprayer in aardappelen.

Joost is vierde generatie akkerbouwer en houdt er een optimistische, praktische instelling op na. Met zijn familie verbouwt hij op 450 hectare de drie Cosun-gewassen aardappelen, suikerbieten, cichorei, en zijn er daarnaast lelies, plantuien, gras maïs en vezelteelten in het bouwplan te vinden.

In 2022 werd Joost benaderd als eerste agrarisch ondernemer die zichzelf Groeikracht Cosun Inspiratieboer mag noemen. Zijn interesses gaan uit naar besparende innovaties, zoals spotsprayers en mechanische onkruidbeheersingsmachines. “Qua innovaties zie je dat we de maximum qua opbrengsten wel zo ongeveer hebben gehaald”, vertelt Joost, “maar nu is het de kunst om dat peil hoog te houden en het met zo min mogelijk impact en inputs te doen. Een regeneratieve landbouw is daarin de uitkomst.”

Aan energie geen gebrek. Joost: “Mij motiveert het vooral om te laten zien dat wij als sector echt niet stil staan en heel veel nieuwe innovaties toepassen. Het is mooi om te zien dat andere mensen zich daarvan bewust worden – dat we heel veel aan het doen zijn!”

 

Neem een kijkje