Telers aan het woord

Klimaat & energie
Klimaat & energie
Bodem
Bodem
Plant<wbr>gezondheid
Plantgezondheid
Toon alles
Har Frenken: Geld als water, op zuidelijk zand

Har Frenken: Geld als water, op zuidelijk zand

09 februari 2023
In het zuiden van het land vormen de zandgronden een gebied waar regen beperkt wordt vastgehouden. De akkerbouw die hier plaatsvindt staat daarom voor een aanzienlijke uitdaging. Door steeds minder voorspelbare neerslag en aanhoudende droogte in de zomer is waterbeheer een prangend vraagstuk voor telers. Har Frenken weet met simpele oplossingen toch in een groot deel van zijn waterbehoefte te voorzien. Maar waar er nog vooral werk aan de winkel is, vindt hij, is hoe boeren communiceren over hun aanpak. Zelf blijft hij lastige vragen graag voor, door goed op zijn omgeving te letten en een goed verhaal te hebben.
Henk Klein Velderman: Van bodemprijzen naar de bodem begrijpen

Henk Klein Velderman: Van bodemprijzen naar de bodem begrijpen

02 januari 2023
Op zijn percelen in Deventer heeft Henk Klein Velderman door de jaren zijn bodemstructuur zien veranderen. Door een steeds beter begrip van meststoffen en nutriëntenverhoudingen komt hij nu aardig ver met de vruchtbaarheid van zijn grond. Ondanks een kurkdroge akkersloot en nul kunstmest, zag hij dit jaar toch een hoge bietenopbrengst. Door steeds te analyseren volgens de Kinsey-Albrechtmethode en verder te leren werkt hij aan steeds beter en toekomstbestendig bodembeheer.
Jeffrey Prins: Kringlopen en composthopen

Jeffrey Prins: Kringlopen en composthopen

14 december 2022
Jeffrey Prins boert met zijn oom en zijn vader in het Drentse Wijster. De uitdagingen zijn hier niet gering: uitspoeling, droogtegevoeligheid, een laag organische stoffengehalte en strikter wordende regels. Jeffrey wil zijn grond op een duurzame wijze zo vruchtbaar mogelijk houden, en past daarom onder andere compost toe. Veel telers zijn sceptisch, maar Jeffrey ziet al grote voordelen in zijn samenwerking met afvalverwerker Attero.
Jilles Boer: De boer laat zich zien

Jilles Boer: De boer laat zich zien

23 september 2022
In meer dan 100 vlogs, aan meer dan 12.000 volgers, vertelt Jilles Boer over zijn akkerbouwbedrijf. Onder zijn video’s staan reacties uit onder meer China, Amerika, Turkije, Brazilië. Omdat hij zag dat er vaak vooroordelen of gebrekkige informatie de ronde deden over de landbouw, startte hij een YouTube-kanaal. Hij toont zijn gefascineerde kijkers welke afwegingen zich allemaal voordoen in de akkerbouw. In wekelijkse vlogs neemt hij kijkers mee in de alledaagse teelt zoals hij deze uitvoert. Zo laat hij onder andere keuzes zien die zorgen voor alternatieve gewasbeschermingsmiddelen en reductie van kunstmestgebruik.
Mariëlle Keijzer: Chemie als voedingsbodem

Mariëlle Keijzer: Chemie als voedingsbodem

09 september 2022
Op het erf van Mariëlle Keijzer in Lelystad stuitte ze op een wonderlijke oplossing: chemische restanten van gewasbeschermingsmiddelen afbreken op een organische manier. Door een wasplaats aan te leggen die zorgt dat al het restwater in een gescheiden stroom wordt opgevangen spaart ze niet alleen het milieu, maar richt ze haar erf efficiënter in. Het is één van de stappen die zij maakt om te zorgen dat ze op een verantwoorde manier kan blijven boeren.
Mark Geling: Bergen met kennis, schuren vol oplossingen

Mark Geling: Bergen met kennis, schuren vol oplossingen

21 juni 2022
“Als je niet duurzaam teelt, hou je het niet vol.” Al vrij snel tijdens ons interview wordt de scherpe visie van akkerbouwer Mark Geling duidelijk. Op zijn bedrijf in Zeewolde legt hij uit waarom hij experimenteert met verschillende maatregelen voor zijn teelt.
Roland Velema: Van theorie naar ervaring met regeneratieve landbouw

Roland Velema: Van theorie naar ervaring met regeneratieve landbouw

26 april 2022
Roland Velema gebruikt net als vele akkerbouwers kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen om zijn teelt te optimaliseren binnen de perken van de wet. Dat geeft een betrouwbare oogstopbrengst, maar brengt ook afhankelijkheid met zich mee. Wat gebeurt er als de beschikbaarheid, regelgeving of prijs van middelen verschuift? En wat moet je allemaal weten als je je bedrijf daarop in wil richten?
Hendrik Luth: Boerenexperimenten voor een gezonde bodem

Hendrik Luth: Boerenexperimenten voor een gezonde bodem

13 april 2022
Op zijn bedrijf in Wedde, Groningen zet Hendrik Luth zich in voor een duurzame bodem. Maar wat precies duurzaam is, daar wordt nog vaak over getwist. Zijn theoretische ideeën ook echt werkbaar binnen de realiteit van de akker? Hoe hou je de bodem gezond, welke afwegingen maak je daarin? Hendrik besloot zelf experimenten op te zetten om zijn ideeën te toetsen. Door steeds meer kennis op te doen, komt hij met creatieve oplossingen voor een duurzame teelt.